Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verotettavan tulon laskeminen

Voimassaolo
Vuodesta 2012 alkaen−24.8.2014

Luonnollisen henkilön ja kotimaisen kuolinpesän ansiotulolajin ja pääomatulolajin verotettava tulo lasketaan erikseen (TVL 30 §). Kokonaistulon käsitettä ei enää ole. Tällä on merkitystä erityisesti vähennysjärjestelmän kannalta, koska aikaisemmin kokonaistulosta tehdyt vähennykset tehdään pelkästään ansiotulosta, lukuun ottamatta korkoja.

Elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulos lasketaan kumpikin erikseen ja otetaan huomioon aikaisempien vuosien tappioiden vähentämisen jälkeen jaettavana yritystulona.

Pääomatulolaji

Verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatuloista (esim. korkotulot, vuokratulot) niiden hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot (=luonnolliset vähennykset). Pääomatulolajin nettotulon laskenta muodostaa kokonaisuuden. Siten esim. vuokratulon hankkimismenot voivat tulla vähennetyiksi muistakin pääomatuloista esim. osinkotuloista.

Luonnollisten vähennysten vähentämisen jälkeen saadaan puhdas pääomatulo (TVL 30.2 §).

Puhtaasta pääomatulosta vähennetään korot ja verovelvollisen vaatimuksesta elinkeinotoiminnan tai maatalouden tulolähteen tappio. Erotukseksi jää joko verovuoden pääomatulo tai alijäämä. Jos tulos on positiivinen, siitä vähennetään edellisten vuosien vahvistetut pääomatulolajin tappiot, jonka jälkeen saadaan verotettava pääomatulo.

Ansiotulolaji

Puhdas ansiotulo lasketaan sekä valtion- että kunnallisverotuksessa vähentämällä ansiotulosta luonnolliset vähennykset (TVL 30.3 §). Puhdasta ansiotuloa laskettaessa otetaan huomioon myös verovelvollisen elinkeinotoiminnan tuloksesta ansiotuloksi jaettava määrä. Jaettavaa ansiotuloa laskettaessa on elinkeinotulosta ensin vähennettävä aikaisemmilta vuosilta vahvistetut elinkeinotoiminnan tappiot (KHO 2001/3183).

Valtionverotuksen verovuoden tuloa laskettaessa puhtaasta ansiotulosta tehdään valtionverotuksen vähennykset.

Kunnallisverotuksen verovuoden tulo saadaan vähentämällä puhtaasta ansiotulosta kunnallisverotuksen vähennykset.

Valtionverotuksen verotettava ansiotulo saadaan kun valtionverotuksen verovuoden ansiotulosta vähennetään aikaisemmat ansiotulolajin tappiot. Kunnallisverotuksen verotettava ansiotulo on kunnallisverotuksen verovuoden ansiotulon ja aikaisempien ansiotulolajin tappioiden erotus.Sivu on viimeksi päivitetty 17.12.2012