Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Hartiapankkirakentaminen

Voimassaolo
Vuodesta 2012 alkaen−4.9.2014

Asunnon hankkimiseksi verovelvollinen voi osallistua asunnon rakentamiseen (ns. hartiapankkirakentaminen). Jos tällä tavalla hankittava asunto on omakotitalo, verovelvollisen tekemästä työstä koituva säästö ei ole hänen veronalaista tuloaan. Oman työn arvoa ei toisaalta lisätä hankintamenoon eikä vähennetä myyntivoitosta.

Jos verovelvollinen asunnon hankkimiseksi osallistuu asunto-osakeyhtiön omistaman rakennuksen rakentamiseen, oman työn arvo katsotaan eräissä tapauksissa hänen yhtiöltä saamaksi palkkatuloksi. Oikeuskäytännössä on oman työn arvo katsottu veronalaiseksi tuloksi silloin, kun osakkaiden rakennustyömaalla tekemän työn arvo on luettu heidän yhtiön osakkaina muutoin suoritettavien osakepääoma- ja rakennusrahasto-osuuksien tai muiden velvoitteiden suoritukseksi (KHO 1962 II 208 ja 1980/6199).

Sitä vastoin jos osakas on ilman yhtiön johtoa ja valvontaa rakentanut omaa asuntoaan saamatta yhtiöltä hyvitystä eikä hänen työnsä arvolla ole miltään osin kuitattu hänen maksuvelvollisuuttaan yhtiölle, osakkaan työn arvo ei ole hänen tuloaan. Rahoitus tällaisessa tapauksessa on voitu järjestää esim. siten, että yhtiöön perustettuun rakennusrahastoon kukin osakas on suorittanut summan, jonka on arvioitu syntyvän hänen hallintaansa tulevan huoneiston rakentamiskuluista (KHO 1980 II 569).Sivu on viimeksi päivitetty 4.12.2012