Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Henkilöverotuksen käsikirja 2011

Antopäivä
4.5.2011
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallinnon henkilöverotuksen käsikirja julkaistaan kerran vuodessa voimassa olevan verolainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaisena. 

Käsikirjassa käydään läpi luonnollisen henkilön tuloverotusta koskevat säännökset tulkintaohjeineen. Kirjassa käsitellään mm. tulojen jako ansiotuloon ja pääomatuloon, em. tuloista tehtävät vähennykset sekä luovutusvoittojen verotus. Myös metsänomistajan ja yrittäjän verotusta selvitetään kirjassa siltä osin kuin niistä säädetään tuloverolaissa ja laissa varojen arvostamisessa verotuksessa.

Henkilöverotuksen käsikirja on kirjoitettu ensisijaisesti ohjekirjaksi Verohallintoon. Se on myös luotettava hakuteos asiakkaillemme, jotka haluavat varautua tuleviin verotusratkaisuihinsa.

 


Sivu on viimeksi päivitetty 14.6.2011