Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Eläkkeensaajan ja palkansaajan veroprosentit ovat erilaisia

Voimassaolo
−8.12.2015

Vuoden 2009 muutokset

Vuoden 2009 alusta luovuttiin kunnallisverotuksessa ns. puolisoiden eläketulovähennyksestä. Vuodesta 2009 lähtien eläketulovähennys on kunnallisverotuksessa samansuuruinen riippumatta siitä, onko henkilö naimisissa tai ei. Muutos vaikutti eläkkeensaajapuolisoiden verotukseen, joiden vuotuinen eläke jäi alle 21 000 euroa. Myös eläketulovähennyksen laskentakaavaan tuli pieni muutos, jonka vuoksi vähennyksen määrä hieman kasvoi.

Vuoden 2009 alusta kansaneläkkeisiin tehtiin noin 4,6 % korotus ja työeläkkeisiin noin 4,9 % korotus. Myös valtionveroasteikkoon tuli hieman kevennystä.

Eläkkeestä perittävä sairausvakuutusmaksu nousi 1,41 %:sta 1,45 %:iin. tämän lisäksi verotusta kiristi se, että kunnallisveroprosentti ja kirkollisveroprosentti nousi jälleen kunnassa.

Vuoden 2013 muutokset

Vuoden 2013 alusta kansaneläkkeisiin tehtiin noin 3,5 % indeksikorotus ja työeläkkeisiin noin 2,8 % indeksikorotus. Eläkkeen sairausvakuutusmaksu nousi edellisestä vuodesta ja on 1,47 %. Vuonna 2013 eläkkeiden ennakonpidätysprosenttiin sisältyy myös Yle-vero, joka on 0,68%.

Jos eläke on suurempi kuin 45 000 euroa, maksetaan siitä eläketulon lisäveroa. Lisäveron määrä on 6 % eläkkeen siitä osasta, joka ylittää 45 000 euroa.

Veroprosentti ei suoraan kerro käteen jäävää osuutta

Palkan ja eläkkeen verotusta vertailtaessa on muistettava, että pelkkä veroprosentti ei kerro käteen jäävää osuutta. Palkansaajan veroprosentti on yleensä pienempi kuin eläkkeensaajan, mutta palkansaaja maksaa veroprosentin lisäksi eläkevakuutusmaksua ja työttömyysvakuutusmaksua veroprosentin lisäksi. Nämä maksut palkansaaja saa vähentää verotuksessa. Maksut on otettu palkansaajan veroprosentissa jo etukäteen huomioon veroprosenttia laskettaessa vähennyksenä ja siksi veroprosentti on pienempi. Tänä vuonna 53 vuotta täyttänyt palkansaaja maksaa eläkevakuutusmaksua 6,50 % ja työttömyysvakuutusmaksua 0,6 % eli yhteensä 7,1 %. Käteen jäävä osuus selviää, kun palkan veroprosenttiin lisätään 7,1 prosenttia. Eläkkeensaaja maksaa vain veroprosentin mukaisen veron, ei eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja.Sivu on viimeksi päivitetty 26.5.2010