Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Merkkipäivälahja tai muu vähäinen lahja

Voimassaolo
Vuodesta 2012 alkaen

Veronalaiseksi palkka- tai eläketuloksi ei katsota tavanomaista ja kohtuullista merkkipäivälahjaa tai vähäistä muuta lahjaa, joka on saatu muuna kuin rahana tai siihen verrattavana suorituksena (TVL 69.1 § 3 k.).

Merkkipäivä

Merkkipäivillä tarkoitetaan säännöksessä yleisesti hyväksyttyjä eli tavanomaisia merkkipäiviä. Työntekijän merkkipäivinä voidaan pitää hänen hääpäiväänsä, 50-, 60- ja 70-vuotispäiväänsä, pitkäaikaiseen (alasta riippuen 10 vuotta tai sitä enemmän) palveluun perustuvaa merkkipäivää tai eläkkeelle siirtymistä. Työnantajan merkkipäivinä voidaan tässä suhteessa pitää yrityksen ikään (esim. 50 vuotta) liittyvää merkkipäivää.

Lahjan arvo

Arvoltaan kohtuullisena merkkipäivälahjana voidaan yleensä pitää palkansaajan 1-2 viikon bruttopalkkaa vastaavaa lahjaa. Lahjan arvo on samanaikaisesti saatu kokonaisetuus. Kun työntekijä ei käyttänyt matkaa, jonka hän olisi saanut 10 palvelusvuoden jälkeen ja käytti puolisonsa kanssa kaksi matkaa 20 palvelusvuoden jälkeen, katsoi KHO puolison käyttämän matkan arvon työsuhteessa olleen henkilön palkaksi (KHO 1993/1728). Ratkaisuun vaikutti myös työntekijän valintaoikeus.

Palkaksi katsottava lahja

Rahana tai siihen verrattavana suorituksena työnantajalta saatu lahja katsotaan veronalaiseksi palkkatuloksi. Rahaan verrattavana suorituksena voidaan pitää esim. esinelahjaa, jonka saaja on saanut vapaasti valita (esim. KHO 1982 II 572). Ostokorttia ja muuta kuin tietyn yksilöidyn esineen ostamista varten annettua lahjakorttia, samoin kuin sellaista lahjaa, esim. osaketta, joka on helposti rahaksi muutettavissa, on aina pidettävä veronalaisena tulona. Merkkipäivälahjoina saadut matkat on rinnastettu esinelahjoihin, jos lahja on annettu matkana, jota saaja ei ole voinut valita. Matkatoimiston lahjakorttina annettu matka sitä vastoin katsotaan veronalaiseksi tuloksi.

Vähäinen lahja

Vähäisellä muulla lahjalla tarkoitetaan lähinnä jouluna henkilökunnalle annettavia huomionosoituksia, (esim. joulukinkkua tai herkkukoria) joiden tulee olla merkkipäivälahjoihin verrattuna arvoltaan vähäisiä esinelahjoja. Lahjan arvo voi olla enintään 100 euroa. Joulurahat, ostokortit ja muut rahaan verrattavat suoritukset katsotaan palkaksi niiden arvosta riippumatta.

 Sivu on viimeksi päivitetty 21.10.2011