Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Osittain verovelvollisen yhteisön ja tiekunnan tuloveroprosentit 2009 - 2011

Voimassaolo
Toistaiseksi

Osittain verovelvollisen yhteisön, tiekunnan, yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon ja uskonnollisen yhdyskunnan ns. poikkeavia tuloveroprosentteja on muutettu vuosille 2009 - 2011. Tuloveroprosentteja on määräajaksi korotettu niin, että ne vastaavat samoin määräajaksi korotettuja kunnille ja seurakunnille tulevia osuuksia tilitettävästä yhteisöverosta.

Voimassaolevat tuloveroprosentit ovat verovuosittain seuraavat:

Verovelvollinen 2009 2010 2011
Osittain verovapaa yhteisö, tiekunta, yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saatu tulo 8,9908  8,9804  8,9804
Uskonnollinen yhdyskunta  8,3278  8,3174  8,3174


Tuloverotusprosentteihin tehtyjä muutoksia ei ole otettu huomioon verovuodelta 2009 määrättyjen ennakkoverojen määrässä eikä kaikilta osin myöskään verovuoden 2010 ennakkoverojen määrässä. Yhteisöllä ja tiekunnalla on halutessaan mahdollisuus maksaa ennakon täydennysmaksua, jos ennakoiden määrä ei vastaa lopullisen veron määrää ja halutaan välttyä maksettavalta yhteisökorolta. Yhteisökorkoa aletaan periä tuloveroilmoituksen viimeistä antopäivää seuraavasta päivästä. Vuonna 2010 perittävän yhteisökoron määrä on 3 % lopullisen veron ja hyväksi luettavien ennakoiden erotuksesta.

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien yleiseen tuloveroprosenttiin ei ole tullut muutosta ja se on edelleen 26 %.Sivu on viimeksi päivitetty 29.1.2010