Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Yksityishenkilö ostaa uuden kuljetusvälineen toisesta EU-maasta

Antopäivä
1.3.2010
Voimassaolo
Toistaiseksi

Arvonlisäveron verokannat nousevat 1.1.2013.  Tässä ohjeessa on vanhat verokannat. Uudet verokannat ovat 24 % (yleinen verokanta), 14 % ja 10 % (alennetut verokannat). Lisätietoa ohjeessa Arvonlisäverokantojen muutos 1.1.2013.

Kun yksityishenkilöt ostavat tavaraa toisista EU-maista, he maksavat hankinnoistaan ostomaan arvonlisäveron. Hankinnoista ei ole yleensä suoritettava Suomen arvonlisäveroa.

Uusien kuljetusvälineitten verotus

Uudet kuljetusvälineet (autot, moottoripyörät, veneet ja lentokoneet) verotetaan yleissäännöstä poiketen kuitenkin aina siinä maassa, missä niitä käytetään. Kun arvonlisäverovelvollinen ostaa uuden auton toisesta EU-maasta ja tuo sen Suomeen, myyjällä on oikeus myydä auto ilman arvonlisäveroa, mutta ostajan on suoritettava autosta Suomen arvonlisävero ja autovero. Tämä ohje koskee yksityishenkilöiden hankkimia uusia kuljetusvälineitä.
Arvonlisäverovelvollisen toisesta EU-maasta hankkimasta uudesta kuljetusvälineestä suoritettavan arvonlisäveron erityismenettelyä käsittelee erillinen ohje: Uusien kuljetusvälineiden arvonlisäverosta – ohje arvonlisäverovelvollisille

Jos yksityishenkilö ostaa uuden auton toisesta EU-maasta käyttääkseen sitä Suomessa, myyjällä on oikeus myydä auto ilman arvonlisäveroa. Ostajan on suoritettava autosta Suomen arvonlisävero ja autovero. 

Mikä on uusi kuljetusväline?

Kuljetusvälineellä tarkoitetaan tässä tapauksessa henkilö- tai tavarakuljetukseen tarkoitettuja:

  • moottorikäyttöisiä maakuljetusvälineitä, joiden moottorin iskutilavuus on yli 48 cm3 tai teho yli 7,2 kw;
  • yli 7,5 metriä pitkiä vesialuksia;
  • ilma-aluksia, joiden suurin sallittu lähtömassa on yli 1 550 kg.

Tällainen kuljetusväline on uusi, jos

  • moottorikäyttöinen maakuljetusväline on myyty enintään kuusi kuukautta sen jälkeen, kun se ensimmäisen kerran otettiin käyttöön tai sillä on ajettu enintään 6 000 km
  • vesialus on myyty enintään kolme kuukautta sen jälkeen, kun se ensimmäisen kerran otettiin käyttöön tai sillä on ajettu tai purjehdittu enintään 100 tuntia
  • ilma-alus on myyty enintään kolme kuukautta sen jälkeen, kun se ensimmäisen kerran otettiin käyttöön tai sillä on lennetty enintään 40 tuntia.

Kuljetusväline on uusi kunnes kumpikaan edellytys ei ole enää voimassa.

Esimerkiksi purjevene on uusi kuljetusväline, jos se on otettu käyttöön kuusi kuukautta sitten ja sillä on ajettu tai purjehdittu 80 tuntia.

Esimerkiksi auto ei enää ole uusi kuljetusväline, jos se on ensimmäisen kerran otettu käyttöön kahdeksan kuukautta sitten ja sillä on ajettu 10 000 km.

Arvonlisäveroa ei tarvitse suorittaa sellaisen veneen ostosta, jonka rungon suurin pituus on vähintään 10 metriä ja joka ei ole rakenteeltaan pääasiallisesti huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitettu.
Jos kuljetusväline ei täytä uudelle kuljetusvälineelle asetettuja edellytyksiä, kuljetusvälineestä ei ole suoritettava tässä ohjeessa tarkoitettua arvonlisäveroa. Yksityishenkilö voi esimerkiksi ostaa käytetyn veneen toisesta EU-maasta siten, että siitä suoritetaan vain lähtömaan arvonlisävero.

Ensimmäinen käyttöön ottaminen

Rekisteröitävät kuljetusvälineet katsotaan otetuksi käyttöön sinä päivänä, jolloin ensirekisteröinti on tehty. Jollei rekisteröintivelvollisuutta ole, ratkaisevaa on se ajankohta, jolloin valmistaja on toimittanut kuljetusvälineen sen ensimmäiselle ostajalle tai valmistaja on ottanut sen esittelykäyttöön.

Veron määrä

Veron määrä on 23 % siitä kuljetusvälineen ostohinnasta, jonka myyjä veloittaa ostajalta. Hintaan luetaan tällöin kaikki ne erät, joista myyjä on ostajaa laskuttanut. Esimerkiksi, jos veneen ostohinta on 20 000 euroa, veron määrä on 4 600 euroa.

Ulkomaan valuutassa oleva kauppahinta muunnetaan euroiksi toimituskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä julkaistun liikepankin myyntikurssin mukaan. Jos lasku on päivätty ennen kuukauden 15. päivää, muunnetaan kauppahinta euroiksi laskutuspäivän mukaisen liikepankin julkaiseman viimeisen myyntikurssin mukaan.

Kuka on verovelvollinen?

Kuljetusvälineen ostaja on velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa toisesta EU-maasta tapahtuvasta uuden kuljetusvälineen hankinnasta.

Verotusmenettely

Uuden kuljetusvälineen verotusmenettely riippuu siitä, mikä kuljetusväline on kyseessä.

Jos uudesta kuljetusvälineestä on suoritettava myös autoveroa, tullipiirin toimipaikka huolehtii sekä autoveron että arvonlisäveron perimisestä. Tässä ohjeessa selostettua veronsuorittamismenettelyä ei tällöin sovelleta. Lisätietoa autoverosta ja tullipiirin yhteystiedot saa tullin autoveroneuvonnasta ja Internetistä osoitteesta www.tulli.fi (yksityishenkilöt – autoverotus).

Autoveroa ei suoriteta esimerkiksi kuorma-autosta, veneestä tai ilma-aluksesta. Jos kuljetusvälineestä ei tarvitse suorittaa autoveroa, maksetaan arvonlisävero Läntiseen veronkantoyksikköön.

Ostajan on täytettävä arvonlisäveroa varten vahvistettu ostotietolomake 9565, Uuden kuljetusvälineen ostotiedot tilisiirtolomake. Arvonlisävero on maksettava ostotietolomakkeen tilillepanokortilla. Ostajan on lähetettävä allekirjoittamansa kappale lomakkeesta Pääkaupunkiseudun verotoimistoon viimeistään veron erääntymispäivänä.

Määräajat

Arvonlisäveron eräpäivä ja ilmoituksen antopäivä on sidottu siihen, onko kyseessä rekisteröitävä kuljetusväline vai ei.

Jos ostaja on saanut kuljetusvälineestä laskun kuljetusvälineen toimittamiskuukautena, ostajan on suoritettava vero viimeistään toimituskuukautta seuraavan toisen kuukauden 15. päivänä. Eli jos kuljetusväline on toimitettu toukokuussa, vero on suoritettava viimeistään heinäkuun 15. päivänä. Jos myyjä laskuttaa kuljetusvälineestä myöhemmin kuin toimituskuukauden aikana, ostajan on suoritettava vero viimeistään toimituskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden 15 päivänä. Eli jos kuljetusväline on toimitettu toukokuussa ja laskutettu esimerkiksi heinäkuussa, vero on suoritettava viimeistään elokuun 15. päivänä.

Jos kuljetusväline on merkittävä rekisteriin ennen edellä selvitettyjä veron erääntymisajankohtia, on vero suoritettava kuitenkin aina viimeistään rekisteröintipäivänä.

Esimerkkejä

Esimerkki 1: Yksityishenkilö ostaa purjeveneen Saksasta kesäkuussa. Purjevene on ensimmäisen kerran otettu käyttöön edellisenä vuonna 1.11. Purjeveneellä on ajettu ja purjehdittu 70 tuntia. Myyjä toimittaa purjeveneen ostajalle ja laskuttaa ostajaa kesäkuussa. Purjevene on uusi ja ostajan on suoritettava arvonlisäveroa purjeveneen ostosta. Vero on ilmoitettava ja maksettava viimeistään 15.8.

Esimerkki 2: Yksityishenkilö ostaa auton Ruotsista syyskuussa. Auto on ensimmäisen kerran otettu käyttöön samana vuonna 1.2. Autolla on ajettu 8 000 km. Koska kysymys ei ole uuden kuljetusvälineen myynnistä, myyjä sisällyttää myyntiin Ruotsin arvonlisäveron. Ostaja ei maksa ostosta arvonlisäveroa Suomeen.

(Aiemmin Verohallinnon julkaisu 180)

Sivu on viimeksi päivitetty 15.4.2011