Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Digia Oyj:n osittaisjakautumisessa syntyneen Qt Group Oyj:n ja Digia Oyj:n osakkeiden hankintamenon määrittäminen verotuksessa

Antopäivä
26.10.2016
Diaarinumero
A124/200/2016
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti

Tässä ohjeessa käsitellään Digia Oyj:n osittaisjakautumisessa 1.5.2016 syntyneen Qt Group Oyj:n ja Digia Oyj:n osakkeiden hankintamenon määrittämistä verotuksessa.

Digia Oyj (0831312-4) on 1.5.2016 jakautunut osittain uuteen Qt Group Oyj (2733394-8) -nimiseen yhtiöön. Molempien yhtiöiden osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.

Digia Oyj:n jakautuessa osittain yhtiön osakkeenomistajille on annettu jakautumisessa syntyneen uuden yhtiön (Qt Group Oyj:n) osakkeita heidän osakeomistuksensa suhteessa siten, että kutakin osittaisjakautuneen Digia Oyj:n osaketta kohden on annettu yksi uuden Qt Group Oyj:n osake.

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n 5 momentin mukaan vastaanottavan yhtiön osakkeiden hankintamenoksi katsotaan se osa jakautuvan yhtiön osakkeiden hankintamenosta, joka vastaa vastaanottavalle yhtiölle siirtynyttä osaa jakautuvan yhtiön nettovarallisuudesta. Osittaisjakautumisessa jakautuneen yhtiön osakkeiden hankintamenoksi katsotaan se osa jakautuvan yhtiön osakkeiden hankintamenosta, joka vastaa sille jäänyttä osaa jakautuvan yhtiön nettovarallisuudesta. Jos kuitenkin on ilmeistä, että osittaisjakautumisessa jakautuvalle yhtiölle jäävän ja vastaanottavalle yhtiölle siirtyvän nettovarallisuuden suhde olennaisesti poikkeaa näiden yhtiöiden osakkeiden käypien arvojen suhteesta, hankintamenon jakoperusteena käytetään osakkeiden käypien arvojen suhdetta.

Digia Oyj:n nettovarallisuus on jakautunut yhtiöiden kesken siten, että Qt Group Oyj on vastaanottanut noin 21 prosenttia ja Digia Oyj:lle on jäänyt noin 79 prosenttia nettovarallisuudesta. Jakautumisessa syntyneen uuden yhtiön ja osittaisjakautuneen yhtiön osakkeiden käypänä arvona voidaan Verohallinnon käsityksen mukaan pitää osakkeiden ensimmäisen noteerauspäivän painotettua keskikurssia tai toissijaisesti viiden ensimmäisen pörssipäivän vastaavaa keskikurssia, jos viimeksi mainitun keskikurssin katsotaan paremmin kuvaavan osakkeiden käypää arvoa. Koska viiden ensimmäisen pörssipäivän painotetut keskikurssit ovat olleet lähellä ensimmäisen noteerauspäivän painotettuja keskikursseja, tulee osakkeiden hankintamenon määrittämisessä käyttää ensimmäisen noteerauspäivän painotettuja keskikursseja. Näin laskettu Digia Oyj:n osakkeen käypä arvo on ollut 48,14 prosenttia ja Qt Group Oyj:n osakkeen käypä arvo on puolestaan ollut 51,86 prosenttia osittaisjakautuneen Digia Oyj:n hankintamenosta.

Digia Oyj:n ja Qt Group Oyj:n osakkeiden käypien arvojen suhde poikkeaa yli 30 prosenttiyksikköä yhtiöille siirrettyjen nettovarallisuuksien suhteesta. Poikkeamia on pidettävä Verohallinnon kannan mukaan olennaisina. Näin ollen osakkeiden hankintamenojen laskennassa jakosuhteena käytetään elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n 5 momentin mukaisesti osakkeiden käypien arvojen suhdetta.

Digia Oyj:n osakkeen hankintameno on edellä mainituilla perusteilla 48,14 prosenttia Digia Oyj:n alkuperäisestä hankintamenosta ennen osittaisjakautumista.

Qt Group Oyj:n osakkeen hankintameno on edellä mainituilla perusteilla 51,86 prosenttia Digia Oyj:n alkuperäisestä hankintamenosta ennen osittaisjakautumista.

Esimerkki osakkeiden hankintamenon laskennasta:

Verovelvollinen on huhtikuun 2016 lopussa omistanut 10 kappaletta Digia Oyj:n osakkeita, joiden hankintameno on ollut 5 euroa per osake. Digia Oyj:n jakautuessa osittain 1.5.2016 verovelvollinen on saanut Digia Oyj:n osakkeita vastaan 10 kappaletta Qt Group Oyj:n osakkeita. Osittaisjakautumisen jälkeen yhden Digia Oyj:n osakkeen hankintameno on 2,41 euroa ja Qt Group Oyj:n osakkeen hankintameno on 2,59 euroa.

Lauri Savander
johtava veroasiantuntija

Tero Holopainen
ylitarkastaja


Sivu on viimeksi päivitetty 26.10.2016