Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

TeliaSonera AB:n osakkeiden takaisinosto 2011 - ohje henkilöasiakkaalle

Antopäivä
5.3.2012
Diaarinumero
A10/200/2012
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
laki Verohallinnosta 2 § 2 mom.

TeliaSonera AB teki keväällä 2011 osakkeenomistajilleen omia osakkeitaan koskevan takaisinostotarjouksen. Osakkeenomistajalle annettiin myyntioikeuksia, joiden perusteella hän sai myydä osan osakkeistaan TeliaSonera AB:lle pörssikurssia korkeampaan hintaan. Jos osakkeenomistaja ei halunnut myydä osakkeitaan, myyntioikeudet voitiin myydä sellaisenaan.

Osakkeiden ja myyntioikeuksien myynti verotetaan luovutusvoiton verotusta koskevien säännösten mukaan.

Takaisinostotarjouksessa saatujen myyntioikeuksien myynnistä on syntynyt luovutusvoittoa, koska myyntioikeuksilla ei ole hankintamenoa. Luovutusvoiton määrä lasketaan siten, että myyntioikeuksien myyntihinnasta vähennetään hankintameno-olettaman mukainen määrä. Hankintameno-olettama on 40 prosenttia myyntioikeuden myyntihinnasta, jos myyntioikeus saatiin vähintään 10 vuotta omistetun osakkeen perusteella. Hankintameno-olettama on 20 prosenttia myyntioikeuden myyntihinnasta, jos myyntioikeus saatiin alle 10 vuotta omistetun osakkeen perusteella.

Selvitä verolomakkeelta puuttuvat tiedot myyntioikeuksien hankintamenosta ja hankinta-ajasta.  Ilmoita ne Veroilmoitus verkossa -palvelussa tai lomakkeilla. Merkitse myyntioikeuksien hankintamenoksi 0 (nolla). Merkitse myyntioikeuksien hankinta-ajaksi niiden osakkeiden hankinta-aika, joiden perusteella myyntioikeudet on saatu. Jos et tiedä tarkkaa osakkeiden hankinta-aikaa, ilmoita arvioitu hankintapäivämäärä. Nämä tiedot tarvitaan sen selvittämiseksi, onko osakkeet hankittu alle vai vähintään 10 vuotta ennen merkintäoikeuksien myyntiä.

Osakkeen myynnistä on syntynyt luovutusvoitto tai luovutustappio. Ilmoita myös syntynyt voitto tai tappio Veroilmoitus verkossa -palvelussa tai lomakkeilla. Voitto tai tappio lasketaan vähentämällä osakkeen myyntihinnasta osakkeen hankintameno, joka on yleensä osakkeen ostohinta kuluineen. Voitto lasketaan vähentämällä myyntihinnasta hankintameno-olettaman mukainen määrä, jos se on suurempi kuin osakkeen todellinen hankintameno. Hankintameno-olettama on 40 prosenttia osakkeen myyntihinnasta, jos myyty osake oli omistettu vähintään 10 vuotta. Hankintameno-olettama on 20 prosenttia osakkeen myyntihinnasta, jos myyty osake oli omistettu alle 10 vuotta.  

Nykyinen TeliaSonera AB on syntynyt ruotsalaisen Telia AB:n ja suomalaisen Sonera Oyj:n yhdistyessä vuonna 2002. Jos TeliaSonera AB:n osakkeet on saatu yhdistymisessä Sonera Oyj:n osakkeiden perusteella, ne katsotaan hankituiksi samana ajankohtana kuin Sonera Oyj:n osakkeet aikoinaan hankittiin ja osakkeiden hankintameno lasketaan Sonera Oyj:n osakkeiden hankintamenosta.

Osakkeiden ja myyntioikeuksien myynnistä syntynyt voitto ei ole henkilöasiakkaalle veronalaista tuloa, jos hän on myynyt vuonna 2011 omaisuutta yhteensä enintään 1 000 eurolla. Osakkeiden myynnistä syntynyt tappio ei puolestaan ole vähennyskelpoinen, jos henkilöasiakas on myynyt vuonna 2011 omaisuutta yhteensä enintään 1 000 eurolla ja myydyn omaisuuden hankintameno on ollut yhteensä enintään 1 000 euroa. Yllä mainittuja 1 000 euron enimmäismääriä laskettaessa ei oteta huomioon tavanomaisen koti-irtaimiston luovutuksia tai siihen rinnastettavan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden luovutuksia, eikä myöskään erikseen verovapaaksi säädettyjä omaisuuden luovutuksia (esimerkiksi oman asunnon verovapaata luovutusta).

Takaisinostotarjouksen perusteella myydyn osakkeen myyntihinnasta on pidätetty Ruotsissa 15 prosentin lähdevero. Lähdevero hyvitetään Suomen verotuksessa siltä osin kuin osakkeen myynnistä on jäänyt voittoa ja voitosta menee veroa. Verovelvollisella voi olla oikeus saada Ruotsista palautusta siellä maksetusta lähdeverosta. Palautusta on haettava Ruotsin verohallinnolta.

Myyntioikeuksien myyntihinnasta ei ole pidätetty Ruotsissa veroa.

Seuraavassa kerrotaan tarkemmin TeliaSonera AB:n takaisinostotarjouksen verotuksesta.

Johtava veroasiantuntija Tero Määttä

Johtava lakimies Matti Merisalo

Takaisinostotarjous

TeliaSonera AB teki omia osakkeitaan koskevan suunnatun takaisinostotarjouksen keväällä 2011. Takaisinostotarjouksen perusteella TeliaSonera AB:n osakkeenomistajilla oli mahdollisuus myydä osakkeitaan TeliaSonera AB:lle osakkeen pörssikurssia korkeampaan hintaan.

Tarjous toteutettiin siten, että jokainen osakkeenomistaja sai TeliaSonera AB:lta ilmaiseksi yhden myyntioikeuden (säljrätt) jokaista omistamaansa TeliaSonera AB:n osaketta kohden. 28 myyntioikeuden perusteella osakkeenomistaja sai myydä yhden TeliaSonera AB:n osakkeen TeliaSonera AB:lle 62 Ruotsin kruunulla (noin 7,09 euroa).

Vaihtoehtoisesti myyntioikeudet tai osa niistä voitiin myydä sellaisenaan edelleen käyttämättä niitä osakkeiden myyntiin. Myyntioikeudet voitiin myydä takaisnostotarjouksen järjestäjän välityksellä ns. palkkiovapaana myyntinä tai arvopaperipörssissä. Myyntioikeudet olivat tietyn ajan kaupankäynnin kohteena muun muassa Helsingin arvopaperipörssissä.

Esimerkki 1. A:lla oli 155 TeliaSonera AB:n osaketta. Hän sai niiden perusteella 155 myyntioikeutta. 155 myyntioikeuden perusteella hänellä oli oikeus myydä TeliaSonera AB:lle enintään 5 osaketta (155:28 = 5,53 => 5). 15 ylijäävää myyntioikeutta hän saattoi myydä sellaisenaan edelleen. Hän saattoi myydä useampiakin myyntioikeuksia tai kaikki myyntioikeudet käyttämättä niitä osakkeiden myyntiin. Hän saattoi myös ostaa pörssistä lisää myyntioikeuksia voidakseen myydä TeliaSonera AB:lle useampia osakkeita.

Jos osakkeenomistaja ei käyttänyt myyntioikeuksiaan osakkeiden myyntiin tai pyytänyt myyntioikeuksien myyntiä, myyntioikeudet käytettiin automaattisesti siten, että takaisinostotarjouksen järjestäjä hankki TeliaSonera AB:n osakkeita pörssistä ja myi ne TeliaSonera AB:lle myyntioikeuksien perusteella. Saaduista varoista osakkeiden hankintahinnan ja järjestäjän käsittelykustannusten vähentämisen jälkeen jäänyt määrä maksettiin asianomaisille osakkeenomistajille.

Tätä menettelyä ei sovellettu, jos osakkeenomistaja oli erikseen kieltänyt myyntioikeuksiensa käytön. Tällöin myyntioikeudet raukesivat arvottomina.

Verotus

Pääkohdiltaan samanlaiseen takaisinostotarjouksen perusteella tapahtuvan osakkeiden myynnin ja myyntioikeuksien myynnin eräisiin tuloverokysymyksiin on otettu kantaa keskusverolautakunnan ennakkoratkaisussa 7/2005 (lainvoimainen). Seuraavassa käsitellään takaisinostotarjoukseen liittyviä verotuskysymyksiä keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun ja luovutusvoiton verotusta koskevien yleisten sääntöjen pohjalta.

Osakkeen myynti takaisinostotarjouksen perusteella

Takaisinostotarjouksen perusteella tapahtuvaan osakkeen myyntiin TeliaSonera AB:lle sovelletaan luovutusvoiton verotusta koskevia säännöksiä. Myynnistä on voinut syntyä luovutusvoitto tai luovutustappio. Voitto tai tappio lasketaan normaaliin tapaan siten, että osakkeen myyntihinnasta (saadusta takaisinostohinnasta) vähennetään kyseisen osakkeen hankintameno. Jos myyntioikeus on käytetty osakkeen myyntiin, myyntioikeutta ei katsota luovutetun erikseen, eikä myyntioikeudelle kohdisteta osaakaan takaisinostohinnasta, vaan koko takaisinostohinta katsotaan saaduksi osakkeen luovutuksesta.

Ruotsalainen Telia AB ja suomalainen Sonera Oyj yhdistyivät vuonna 2002. Sonera Oyj:n osakkeet vaihdettiin TeliaSonera AB:n osakkeiksi. Tällöin Sonera Oyj:n osakkeiden hankintameno jakautui osakevaihdossa saaduille TeliaSonera AB:n osakkeille. Osakevaihdossa saatujen TeliaSonera AB:n osakkeiden hankinta-aika on sama kuin osakevaihdossa luovutettujen Sonera Oyj:n osakkeiden hankinta-aika oli.

Esimerkki 2. A osti 100 Sonera Oyj:n osaketta 14.11.2000 hintaan 20,50 euroa / osake eli ostohinta oli yhteensä 2 050 euroa. Telia AB:n ja Sonera Oyj:n yhdistyessä vuonna 2002 A sai yhtä Sonera Oyj:n osaketta kohden 1,51440 TeliaSonera AB:n osaketta. A sai 100 Sonera Oyj:n osakkeellaan 151 TeliaSonera AB:n osaketta. Kunkin TeliaSonera AB:n osakkeen hankintamenoksi tuli 13,58 euroa (2 050 / 151). Kunkin TeliaSonera AB:n osakkeen hankinta-ajaksi katsotaan 14.11.2000.

(Esimerkissä ei ole otettu huomioon mahdollisia pörssikaupan kuluja.)

Takaisinostotarjouksen perusteella tapahtuneesta myynnistä ei ole yleensä aiheutunut myyjälle erillisiä myyntikuluja. Jos myyntioikeudet on saatu osakeomistuksen perusteella TeliaSonera AB:lta ilmaiseksi, niillä ei ole myöskään erillistä hankintamenoa. Jos myyntioikeudet on hankittu muulla tavoin ja niitä käytetään osakkeiden myyntiin, myyntioikeuksien hankintameno on lisännyt takaisinostetun osakkeen hankintamenoa.

Esimerkki 3. A:lla oli 155 TeliaSonera AB:n osaketta, jotka hän oli ostanut vuonna 2004 hintaan 3,30 euroa / osake. Hän sai niiden perusteella 155 myyntioikeutta ilmaiseksi. 155 myyntioikeuden perusteella hän oli oikeus myydä TeliaSonera AB:lle enintään 5 osaketta (5 x 28 = 140). Voidakseen myydä kaikkiaan 6 osaketta A osti pörssissä 13 myyntioikeutta lisää hintaan 0,04 / euroa myyntioikeus.

A myi 6 osaketta TeliaSonera AB:lle hintaan 7,09 euroa / osake. Osakkeiden luovutusvoitto lasketaan vähentämällä luovutushinnasta 42,54 euroa (6 * 7,09) osakkeiden hankintameno 19,80 euroa (6 * 3,30) ja 13 myyntioikeuden hankintameno 0,52 euroa (13 * 0,04). Luovutusvoitto on 22,22 euroa.

(Esimerkissä ei ole otettu huomioon mahdollisia pörssikaupan kuluja.)

Myyntioikeuden myynti

Myös erikseen luovutetusta myyntioikeudesta saatu vastike verotetaan luovutusvoiton verotusta koskevien säännösten mukaan. Jos myyntioikeus on saatu osakeomistuksen perusteella TeliaSonera AB:lta ilmaiseksi, sillä ei ole hankintamenoa. Keskusverolautakunnan päätöksen mukaan myyntioikeudelle ei jaeta osaakaan sen osakkeen hankintamenosta, jonka perusteella myyntioikeus on saatu. Luovutusvoittoa laskettaessa myyntioikeuden luovutushinnasta vähennetään hankintameno-olettama. Hankintameno-olettama on 40 prosenttia myyntioikeuden myyntihinnasta, jos myyntioikeus saatiin vähintään 10 vuotta omistetun osakkeen perusteella. Hankintameno-olettama on 20 prosenttia myyntioikeuden myyntihinnasta, jos myyntioikeus saatiin alle 10 vuotta omistetun osakkeen perusteella.

Ruotsalainen Telia AB ja suomalainen Sonera Oyj yhdistyivät vuonna 2002. Tällöin Sonera Oyj:n osakkeet vaihdettiin TeliaSonera AB:n osakkeiksi. Jos TeliaSonera AB:n osakkeet on saatu yhdistymisessä Sonera Oyj:n osakkeiden perusteella, ne katsotaan hankituiksi samana ajankohtana kuin Sonera Oyj:n osakkeet aikoinaan hankittiin.

Esimerkki 4. A osti 100 Sonera Oyj:n osaketta 14.11.2000. Telia AB:n ja Sonera Oyj:n yhdistyessä vuonna 2002 A sai yhtä Sonera Oyj:n osaketta kohden 1,51440 TeliaSonera AB:n osaketta. A sai 100 Sonera Oyj:n osakkeellaan 151 TeliaSonera AB:n osaketta. Kunkin TeliaSonera AB:n osakkeen hankinta-ajaksi katsotaan 14.11.2000.

A sai 151 TeliaSonera AB:n osakkeensa perusteella 151 myyntioikeutta. Hän myi kaikki myyntioikeutensa palkkiovapaassa myynnissä. Myyntioikeuden myyntihinta palkkiovapaassa myynnissä oli 0,4122 Ruotsin kruunua eli 151 myyntioikeudesta yhteensä 62,24 kruunua vastaten noin 6,89 euroa (14.4.2011 keskikurssin mukaan laskettuna).

Myyntioikeuksien hankintameno on nolla euroa. Niiden hankinta-ajaksi katsotaan 14.11.2000. Luovutusvoitto lasketaan vähentämällä myyntioikeuksien myyntihinnasta hankintameno-olettama 40 prosenttia myyntioikeuksien myyntihinnasta: 6,89 euroa - (6,89 x 0,40 =) 2,76 = 4,13 euroa.

Jos myyntioikeus on hankittu muulla tavoin kuin osakeomistuksen perusteella, myyntioikeuden luovutusvoitto lasketaan vähentämällä myyntioikeuden luovutushinnasta myyntioikeuden ostohinta tai muu hankintameno.

Myyntioikeuden raukeaminen

Jos osakkeenomistaja kielsi erikseen myyntioikeuksiensa käytön, ne raukesivat ja menettivät arvonsa. Osakeomistuksen perusteella saadulla myyntioikeudella ei ole hankintamenoa. Myyntioikeuden raukeamisesta ei tällöin voi syntyä luovutustappiota.

Vähäiset luovutukset

Omaisuuden luovutusvoitto on veronalaista pääomatuloa. Pienistä luovutuksista syntyneet voitot ovat kuitenkin verovapaita ja tappiot vastaavasti vähennyskelvottomia (tuloverolain 48 §:n 6 momentti ja 50 §:n 2 momentti).

TeliaSonera AB:n osakkeiden takaisinostosta tai myyntioikeuden luovutuksesta saatu voitto ei ole veronalaista tuloa luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle, jos osakkeiden, myyntioikeuksien ja muun vuonna 2011 luovutetun omaisuuden luovutushinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa. Vastaavasti luovutustappio ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen, jos verovuonna luovutetun omaisuuden luovutushinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa ja samanaikaisesti verovuonna luovutetun omaisuuden hankintamenot ovat enintään 1 000 euroa.

Luovutushintoja ja hankintamenoja laskettaessa ei oteta huomioon sellaisen omaisuuden luovutuksia, joista saatu voitto on muualla laissa erikseen säädetty verovapaaksi (esimerkiksi oman asunnon verovapaa luovutus), eikä tavanomaisen koti-irtaimiston tai muun siihen rinnastettavan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden luovutuksia.

Ruotsissa perityn veron hyvittäminen

Osakkeen takaisinoston yhteydessä takaisinostohinnasta on peritty Ruotsissa 15 prosentin vero (kupongskatt). Vero on peritty takaisinostohinnan koko määrästä (takaisinostohinta * 15 prosenttia). Vero ei ole lopullinen. Verovelvollisella on oikeus hakea Ruotsin verovirastolta veron palauttamista osittain tai kokonaan (kupongskattelagen (1970:624) 27 §). Ruotsin veron lopullinen määrä on 15 prosenttia osakkeen takaisinostohinnan ja hankintamenon erotuksesta. Verovelvolliselle palautetaan perityn veron ja lopullisen veron erotus. Jos takaisinostetun osakkeen hankintameno on suurempi tai yhtä suuri kuin takaisinostohinta, vero palautetaan kokonaan. Koko takaisinostohinnasta laskettu 15 prosentin vero ei ole koskaan lopullisen veron oikea määrä, koska Ruotsin lopullista veroa laskettaessa hankintamenona vähennetään kaikissa tapauksissa vähintään 20 prosenttia luovutushinnasta (ks. kohta 3, Palautuksen hakeminen Ruotsista).

Takaisinostohinnasta Ruotsissa maksettu vero hyvitetään Suomen verotuksessa Pohjoismaisen verosopimuksen ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain mukaisesti. Vero hyvitetään vähentämällä sen määrä Suomessa samasta tulosta suoritettavasta verosta. Hyvitys ei voi olla suurempi kuin Ruotsista ja muista vieraista valtioista saadusta pääomatulosta Suomessa suoritettavien verojen määrä (laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 4 §).

Saadakseen hyvityksen verovelvollisen on esitettävä selvitys veron määrästä, perusteesta ja suorittamisesta. Jos edellytykset hyvityksen myöntämiselle ovat muutoin olemassa, mutta verovelvollinen ei pysty esittämään kaikkia vaadittuja selvityksiä, hyvitys voidaan myöntää kohtuullisen määräisenä (laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 8 §).

Suomen Verohallinnolla ei ole nimenomaista tietoa siitä, mikä on kunkin verovelvollisen Ruotsiin maksaman veron lopullinen määrä. Ellei verovelvollinen ole esittänyt veroilmoituksessaan muuta selvitystä Ruotsin veron määrästä, hyvitettävänä Ruotsin verona pidetään 15 prosenttia Suomessa TeliaSonera AB:n osakkeen takaisinostosta lasketun luovutusvoiton määrästä (15 % * luovutusvoitto).

Esimerkki 5. A on myynyt takaisinostotarjouksen perusteella TeliaSonera AB:lle 100 osaketta. Takaisinostohinta on ollut 7,09 euroa / osake eli yhteensä 709 euroa. Takaisinostohinnasta on peritty Ruotsissa veroa 106,35 euroa (709 x 15 %).

A oli hankkinut TeliaSonera AB:lle myymänsä osakkeet ostamalla. Osakkeiden ostohinta oli ollut 3,30 euroa / osake eli yhteensä 330 euroa. Lisäksi A:lla oli ollut kuluja osakkeiden ostosta 17,82 euroa. Osakkeiden hankintameno oli siten yhteensä 347,82 euroa.

Luovutusvoitto takaisin ostetuista osakkeista on 361,18 euroa (709 ./. 347,82). Hyvityksen perusteena olevana Ruotsin verona pidetään 54,18 euroa (361,18 x 15 %).

Jos Ruotsin vero muuttuu, verovelvollisen on ilmoitettava siitä Verohallinnolle.

Jos osakkeen takaisinostosta ei ole syntynyt voittoa, hyvitettävää Ruotsin veroa ei ole. Ruotsin veroa ei myöskään hyvitetä, jos osakkeen takaisinostosta syntynyt voitto on Suomessa verovapaata tuloa vähäisten luovutusten verovapautta koskevien säännösten johdosta (ks. edellä kohta 1.4.).

Myyntioikeuden myynnistä ei ole peritty veroa Ruotsissa.

Luovutusvoiton ja –tappion ilmoittaminen

Veroilmoituslomakkeelle on esitäytetty Verohallinnon pankeilta ja osakkeiden säilyttäjiltä saamat tiedot osakkeiden ja myyntioikeuksien myynneistä. Verovelvollisen tulee selvittää verolomakkeelta puuttuvat tiedot osakkeiden ja myyntioikeuksien hankintamenosta ja hankinta-ajasta ja ilmoittaa ne Veroilmoitus verkossa -palvelussa tai lomakkeilla.

Veroilmoitus verkossa -palvelussa

Veroilmoitus verkossa -palvelussa osakkeen tai myyntioikeuksien puuttuvat hankintatiedot lisätään palvelussa olevaan myyntioikeuksien tai osakkeiden myyntiä koskevaan erittelyyn.  Myyntioikeuksien hankintamenoksi merkitään 0 (nolla) ja hankinta-ajaksi niiden osakkeiden hankinta-aika, jonka perusteella myyntioikeus on saatu.

Jos osakkeiden ja myyntioikeuksien myynnistä ei ole esitäytettyä tietoa, tiedot myynnistä ja hankinnasta ilmoitetaan uudella erittelyllä.

Ilmoita vähennyskelpoinen Ruotsiin maksettu lähdevero osakkeen myyntierittelyn kohdassa Lisätietoja. 

Verolomakkeella

Verovelvollisen on merkittävä TeliaSonera AB:n osakkeen takaisinostosta tai myyntioikeuden myynnistä syntynyt luovutusvoitto tai –tappio esitäytetylle veroilmoitukselle, joka on palautettava verohallintoon. Voitto ja tappio ilmoitetaan veroilmoituksella seuraavasti:

  • osakkeen takaisinostosta syntynyt luovutusvoitto ilmoitetaan kohdassa 4.3. (arvopapereiden luovutusvoitot);
  • takaisinostohinnasta Ruotsiin maksettu vero ilmoitetaan veroilmoituksen kohdassa 16 (lisätietoja);
  • osakkeen takaisinostosta syntynyt luovutustappio ilmoitetaan kohdassa 4.4. (arvopapereiden luovutustappiot);
  • myyntioikeuden luovutuksesta syntynyt voitto ilmoitetaan kohdassa 4.3. (arvopapereiden luovutusvoitot);
  • myyntioikeuden luovutuksesta syntynyt tappio ilmoitetaan kohdassa 4.4. (arvopapereiden luovutustappiot); tappio voi olla syntynyt, jos velvollinen on ostanut myyntioikeuksia pörssistä ja myynyt ne eteenpäin.

Luovutusvoitosta ja –tappiosta on lisäksi täytettävä lomake 9 A tai vastaava pankin lomake, joka on palautettava Verohallintoon veroilmoituksen liitteenä.

Palautuksen hakeminen Ruotsista

Saadakseen palautuksen osakkeen takaisinostohinnasta liikaa peritystä Ruotsin verosta, verovelvollisen on tehtävä kirjallinen hakemus Ruotsin verovirastolle. Hakemus on lähetettävä osoitteeseen:

Skatteverket, SE-116 81 Stockholm, Sverige

Palautus voidaan hakea Ruotsin veroviraston lomakkeella "Ansökan om återbetalning av svensk skatt på utdelning/Claim for repayment of Swedish tax on dividends", SKV 3740. Lomake on saatavissa Ruotsin verohallinnon internet-sivuilta www.skatteverket.se.

Hakemuksessa on esitettävä tositteellinen selvitys TeliaSonera AB:n takaisinostamien osakkeiden

  • hankintamenosta
  • myyntihinnasta sekä
  • myyntihinnasta Ruotsissa perityn veron määrästä.

Jäljennös tositteista riittää.

Palautusta laskettaessa myytyjen osakkeiden hankintameno määritetään Ruotsin verosäännösten mukaisesti. Erona Suomeen on huomattava, että Ruotsissa osakkeiden hankintameno lasketaan keskihintamenetelmän mukaan. Jos verovelvollisella on ollut eri aikoina ja eri hintaan hankittuja TeliaSonera AB:n osakkeita, verovelvollisella takaisinostohetkellä olleille osakkeille on määriteltävä keskimääräinen hankintameno / osake, joka vähennetään myydyn osakkeen hankintamenona. Jos osakkeet on saatu lahjana tai perintönä, hankintamenona pidetään lahjanantajan tai perinnönjättäjän hankintamenoa.

Vaihtoehtoisesti hankintamenona voidaan vähentää 20 prosenttia osakkeen takaisinostohinnasta (schablonregel).

Palautusta on haettava viiden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana osakkeen takaisinosto on tapahtunut (kupongskattelagen 27 §). Palautusta on siten haettava viimeistään 31.12.2016.


Sivu on viimeksi päivitetty 6.3.2012