Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelta 2009 toimitettavaa verotusta varten

Antopäivä
31.12.2009
Diaarinumero
1204/32/2009
Voimassaolo
Verovuosi 2009
Valtuutussäännös
VerohallintoL 2 §2 momentti
Korvaa ohjeen
2042/32/2008

Oikean ja yhdenmukaisen verotuksen edistämiseksi Verohallinto antaa verohallintolain 2 §:n 2 momentin nojalla seuraavat ohjeet käytettäväksi vuodelta 2009 toimitettavaa verotusta varten.

Yhtenäistämisohjeet on tarkoitettu tueksi säännösten tulkinnassa, myös silmällä pitäen niitä tilanteita, joissa joudutaan arvioimaan raha- ja prosenttimääriä. Yksittäistapauksessa verovelvollisen esittämä selvitys on kuitenkin aina ensisijainen verotuksen peruste.

Ohjeeseen on tehty muuttuneesta lainsäädännöstä aiheutuvat täydennykset ja korjaukset. Muutoin ohjeeseen on tehty indeksitarkistukset ja eräitä muita tarkennuksia. Luvussa 5 käsiteltäviä eräiden rakennusten jälleenhankinta-arvoja on alennettu n. 1 %.

Yhtenäistämisohjeet on valmisteltu Verohallituksen asettamassa Ohjauksen yhtenäistämistyöryhmässä. Elinkeinotoiminnan yhtenäistämisohjeesta ovat vastanneet ylitarkastajat Kari Aaltonen ja Ilkka Niskanen.

Verovirastot voivat harkintansa mukaan antaa tätä ohjetta täydentäviä verovirastokohtaisia ohjeita. Nämä ohjeet eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa Verohallinnon yhtenäistämisohjeen kanssa eivätkä verotuksen työmenettely- ja valvontaohjeiden kanssa.

Ylijohtaja  Maija-Leena Rautanen

Ylitarkastaja   Tomi Peltomäki

Ohje pdf -muodossa:
Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelta 2009 toimitettavaa verotusta varten (pdf, 82 sivua, 1,34 Mt)


Sivu on viimeksi päivitetty 14.1.2010