Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaissäästämissopimuksen sopimusehtojen toimittaminen Verohallinnolle

Antopäivä
6.5.2011
Diaarinumero
372/39/2011
Voimassaolo
6.5.2011 - toistaiseksi
Korvaa ohjeen
453/39/2010

Verotusmenettelystä annetun lain 17 §:n 13 momentin (1745/2009) mukaan henkivakuutusyhtiön, ulkomaisen vakuutus- tai eläkelaitoksen Suomessa olevan edustajan tai välittäjän sekä talletuspankin, rahastoyhtiön ja sijoituspalveluyrityksen on toimitettava Verohallinnolle tiedot vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen ja sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetussa laissa (1183/2009) tarkoitetun pitkäaikaissäästämissopimuksen ehdoista.

Säännöksen perusteella vapaaehtoisia yksilöllisiä eläkevakuutuksia tai pitkäaikaissäästämissopimuksia tarjoavan tulee toimittaa Verohallinnolle oma-aloitteisesti tiedoksi vapaaehtoisissa yksilöllisissä eläkevakuutuksissa ja pitkäaikaissäästämissopimuksissa yleensä käyttämänsä ehdot (vakiosopimusehdot). Sopimusehdot toimitetaan vain silloin, jos ne on otettu käyttöön 1.1.2010 tai sen jälkeen. Sopimusehtoihin tehtyjä vähäisiä muutoksia ei tarvitse ilmoittaa, jos niillä ei ole merkitystä verotuksen kannalta.

Sopimusehtojen ohessa tulee antaa vähintään seuraavat yksilöintitiedot:

  • Otsikko ”Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen tai pitkäaikaissäästämissopimuksen sopimusehdot”;
  • vakuutuksenantajan tai pitkäaikaissäästämissopimuksia tarjoavan palveluntarjoajan nimi ja Y-tunnus; ja
  • päivämäärä, josta alkaen sopimusehdot on otettu käyttöön.

Sopimusehdot tulee toimittaa Verohallinnolle 60 päivän kuluessa siitä, kun ne on otettu käyttöön. Ennen tämän ohjeen antamista käyttöönotetut sopimusehdot voidaan kuitenkin edellä mainitun estämättä toimittaa 60 päivän kuluessa tämän ohjeen antamisesta. Sopimusehdot voidaan toimittaa joko sähköisesti tai paperisena.

Sähköisesti toimitettavat sopimusehdot lähetetään sähköpostiosoitteeseen:

verohallinto@vero.fi

Paperisena toimitettavat sopimusehdot lähetetään seuraavaan osoitteeseen:

Verohallinto
PL 325
00052 VERO

Yksittäisen vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen tai pitkäaikaissäästämissopimuksen sopimusehdot toimitetaan Verohallinnolle vain silloin, jos Verohallinto niitä erikseen pyytää.

Johtaja Erkki Laanterä

Ylitarkastaja  Janne MyllymäkiSivu on viimeksi päivitetty 9.5.2011