Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Siirtohinnoittelun dokumentointi

Antopäivä
19.10.2007
Diaarinumero
1471/37/2007
Voimassaolo
19.10.2007 - 25.1.2018
Valtuutussäännös
VerohallintoL (1557/95) 2 § 2 momentti

 Tuloverotuksen siirtohinnoittelua koskeva uudistus tuli voimaan lailla 1.1.2007 (HE 107 / 2006 vp). Uudistuksessa säädettiin uudet dokumentointia koskevat verotusmenettelylain (1558/1995, VML) 14 a-c § sekä näihin liittyvä veronkorotussäännös VML 32 § 4 momentti. Samalla siirtohinnoitteluoikaisua koskevaa VML 31 §:ää uudistettiin. Veroviranomainen voi vaatia esitettäväksi uusien säännöksien mukaista siirtohinnoitteludokumentointia verovuodelta, joka on alkanut 1.1.2007 tai sen jälkeen.

Oheisessa muistiossa on käsitelty uusien säännösten mukaisten dokumentointivaatimusten soveltumisedellytyksiä sekä dokumentoinnin laadintaan ja dokumentoinnin tutkimiseen liittyviä menettelykysymyksiä. Muistio on toistaiseksi voimassa Verohallituksen ohjeena.

Apulaisjohtaja  Anneli Kukkonen

Ylitarkastaja  Sami Koskinen

For materials edited in English on this subject, go to page / Tämän sivun aihetta käsitellään englanniksi sivulla

 

Sivu on viimeksi päivitetty 19.10.2007