Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Varojen arvostamista perintö- ja lahjaverotuksessa koskevan Verohallinnon ohjeen päivittäminen

Antopäivä
11.12.2013
Diaarinumero
A200/200/2013
Voimassaolo
1.1.2014 - 31.12.2014
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
A132/200/2012

Liitteenä olevassa ohjeessa käsitellään käyvän arvon määrittämistä perintö- ja lahjaverotuksessa. Ensisijaisena tavoitteena on, että käytännöt ja menettelyt käyvän arvon antamiseksi ovat valtakunnallisesti yhtenäisiä. Ohjeessa kuvataan perintö- ja lahjaverotuksessa tapahtuvassa arvonmäärittämisessä yleisesti käytettäviä periaatteita, erilaisia arvonmääritysmenetelmiä sekä yksittäisten omaisuuserien käyvän arvon määrittämistä.

Verohallinto antoi 4.12.2012 edellisen päivitysversion ohjeesta ”Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa”. Vuodelle 2014 on ohjeen käytettävyyden ja ajantasaisuuden parantamiseksi eräitä tekstikohtia täsmennetty sekä tarkistettu tilastotietoihin perustuvia taulukointeja ja Internet-linkkejä. Vuoden 2014 versioon päivitetyt kohdat on merkitty pystyviivalla sivun oikeaan reunaan.

Myös edellinen 4.12.2012 annettu ohjeversio jää edelleen vero.fi-sivuille paikalleen.

Nyt tehdyt muutokset on laadittu ohjeen päivitystarpeen arviointia varten perustetun Verohallinnon asiantuntijatyöryhmän työn perusteella.

Ohjeen päivitettyä versiota sovelletaan niihin perintö- ja lahjaverotusasioihin, joissa verovelvollisuus on alkanut 1.1.2014 tai sen jälkeen.


pääjohtaja Pekka Ruuhonen

ylitarkastaja Mia Keskinen

Liite

Sivu on viimeksi päivitetty 11.12.2013