Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Varojen arvostamista perintö- ja lahjaverotuksessa koskevan Verohallinnon ohjeen päivittäminen

Antopäivä
22.11.2011
Diaarinumero
763/36/2011
Voimassaolo
1.1.2012−31.12.2012
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (237/08) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
738/36/2010

Liitteenä olevassa ohjeessa käsitellään käyvän arvon määrittämistä perintö- ja lahjaverotuksessa. Ensisijaisena tavoitteena on, että käytännöt ja menettelyt käyvän arvon antamiseksi ovat valtakunnallisesti yhtenäisiä. Ohjeessa kuvataan perintö- ja lahjaverotuksessa tapahtuvassa arvonmäärittämisessä yleisesti käytettäviä periaatteita, erilaisia arvonmääritysmenetelmiä sekä yksittäisten omaisuuserien käyvän arvon määrittämistä.

Verohallinto antoi 27.8.2010 edellisen päivitysversion ohjeesta ”Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa”. Nyt tämän ohjeen eräitä tekstejä, taulukointeja ja Internet-linkkejä on tarkistettu niiden ajantasaisuuden, käytettävyyden ja yhtenäisyyden parantamiseksi.

Keskeisin muutos ohjeen edelliseen versioon on, että myös maatalousmaan ja metsän arvoa koskevien ja kauppahintatilastoihin perustuvien hehtaarihintataulukoiden esitystapa on yhtenäistetty mahdollisimman pitkälle maakuntajaotukseen perustuvaksi. Tavoitteena tällä on tukeutua suoraan esimerkiksi Maanmittauslaitoksen vuosittain julkaisemiin kappahintatilastoihin. Ohjeen nyt päivitetyt kohdat on merkitty pystyviivalla sivun oikeaan reunaan.

Ohjeen päivitettyä versiota sovelletaan niihin perintö- ja lahjaverotusasioihin, joissa verovelvollisuus on alkanut 1.1.2012 tai sen jälkeen.

Päivitykset on laadittu ohjeen päivitystarpeen arviointia varten perustetun Verohallinnon asiantuntijatyöryhmän työn perusteella.

Ylijohtaja Juha Lindgren

Ylitarkastaja Jarmo Salminen

LiiteSivu on viimeksi päivitetty 25.11.2011