Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Varojen arvostamista perintö- ja lahjaverotuksessa koskevan Verohallinnon ohjeen päivittäminen

Antopäivä
27.8.2010
Diaarinumero
738/36/2010
Voimassaolo
1.9.2010 - 31.12.2011
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (237/08) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
746/36/2009

Verohallinto antoi 2.10.2009 ohjeen ”Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa”. Ohje tuli voimaan 1.1.2010. Tätä ohjetta on nyt eräiltä osin päivitetty sen käytettävyyden parantamiseksi (LIITE).

Päivitykset ovat olleet tekstitäsmennyksiä, Internet-linkkien tarkistuksia sekä ohjeen voimantulon jälkeen julkaistujen Maanmittauslaitoksen kauppahintatilastojen perusteella tehtyjä tarkistuksia alla mainittuihin taulukoihin.

Ohjeen päivitettyä versiota sovelletaan 1.9.2010 lukien kuitenkin siten, että lomakiinteistöjen keskineliöhintoja ranta-asemakaava-alueella ja haja-asutusalueella koskevissa taulukoissa (alkaen sivulta 15), peltojen arvoja koskevassa taulukossa (alkaen sivulta 26) sekä metsän arvoa koskevassa taulukossa (alkaen sivulta 30) esitettyjä ja punaisella merkittyjä arvoja sovelletaan vasta niihin tapauksiin, joissa verovelvollisuus alkaa 1.1.2011 tai sen jälkeen. Sanotuissa taulukoissa suluissa esitettyjä edellisen ohjeen arvoja sovelletaan tapauksiin, joissa verovelvollisuus alkaa ennen 1.1.2011.

Päivitykset on laadittu ohjeen päivitystarpeen arviointia varten perustetun Verohallinnon asiantuntijatyöryhmän työn perusteella.

Päivitysmuutoksien jäljittämisen helpottamiseksi jokainen tekstimuutos on merkitty sekä punaisella tekstillä että pystyviivalla sivun oikeassa reunassa ao. rivin kohdalla.

Ylijohtaja  Maija-Leena Rautanen

Ylitarkastaja  Jarmo Salminen

Liite


Sivu on viimeksi päivitetty 30.8.2010