Vero.fi:ssä on huoltokatko keskiviikkona 29.5. klo 6–9. OmaVero toimii normaalisti.

Yhtiöosuuden luovutus tuloverotuksessa ja lahjaverotuksessa

Antopäivä
21.4.2010
Diaarinumero
330/349/2010
Voimassaolo
- 16.4.2019
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (237/08) 2 § 2 momentti

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiöosuuden luovutustilanteissa samoin kuin henkilöyhtiön purkautuessa yhtiömiehen tuloverotuksessa sovelletaan luovutusvoiton laskemista koskevia säännöksiä. Veroseuraamuksia yhtiöosuuden luovutuksesta voi tuloverotuksen lisäksi aiheutua myös lahjaverotuksessa, etenkin kun yhtiöosuuden luovutukset tapahtuvat monesti lähisukulaisten kesken yhtiöosuuden käypää arvoa alempaan hintaan. Tämän ohjeen tarkoituksena on käsitellä keskeisimpiä yhtiöosuuden luovutusta koskevia säännöksiä sekä niitä periaatteita, joiden mukaan veronalaisen tulon ja lahjan määrä lasketaan joissakin erityistapauksissa. Ohjeessa ei käsitellä tilanteita, joissa yhtiömiehenä on henkilöyhtiö, osakeyhtiö tai muu yhteisö.

Lahjaverotuksen osalta ohje painottuu yhtiöosuuden käyvän arvon määrittämiseen tarkoituksena täydentää Verohallinnon ohjetta Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa (Dnro 746/36/2009). Ohjeessa ei käydä läpi sukupolvenvaihdostilanteisiin liittyviä erityiskysymyksiä, joita on käsitelty Verohallinnon ohjeessa Yrityksen sukupolvenvaihdos verotuksessa (Dnro 57/349/2010).

Apulaisjohtaja Anneli Kukkonen
Ylitarkastaja Ann-Mari Kemell

Lataa Yhtiöosuuden luovutus tuloverotuksessa ja lahjaverotuksessa -ohje kokonaisuudessaan: 
Yhtiöosuuden luovutus tuloverotuksessa ja lahjaverotuksessa (pdf, 18 sivua, 228 kt) 

Kun lasket yhtiöosuuden luovutuksesta ohjeen luvun 3 mukaisesti syntyvää voittoa tai tappiota, käytä apunasi lomaketta

Sivu on viimeksi päivitetty 21.4.2010