Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Blogikirjoituksista saatujen korvausten ja etujen verotus

Diaarinumero
A35/200/2014
Voimassaolo
- 29.11.2021

Kannanotto on kumottu 29.11.2021. Blogikirjoituksista saatujen tulojen verotusta käsitellään ohjeessa Tulot blogista, vlogista ja somekanavista – henkilöasiakkaat.

Asian kuvaus

Verolainsäädännössä ei ole blogikirjoituksia tai bloggaajia koskevia erityissäännöksiä. Bloggaajien saamien tulojen käsittely tuloverotuksessa määräytyy siten yleisten sääntöjen nojalla ja riippuu myös bloggaajan verotuksellisesta asemasta (esimerkiksi onko hän työsuhteessa vai toimiiko ammatinharjoittajana).

Kannanotto

Tulot

Bloggaaja voi saada palkkatulon lisäksi myös muuta veronalaista ansiotuloa. Bloggaajan veronalaista ansiotuloa ovat palkan ohella siten mm. kirjoittamisen tai tuotteen myynnin perusteella saadut rahakorvaukset, erilaiset tavarat ja etuudet, alennukset, lahjakortit, matkat sekä tapahtumakutsut. Muuna kuin rahana maksetut korvaukset arvostetaan niiden käypään arvoon. Bloggaajan toiminta voidaan katsoa myös ammatin- tai liikkeenharjoittamiseksi, jos elinkeinotoiminnan tunnusmerkit täyttyvät.  

Bloggaajan saama tulo on luonteeltaan ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua työkorvausta, jos se maksetaan bloggaajalle tämän tekemän työn, tehtävän tai palveluksen perusteella. Tekijänoikeuslain 1 §:n mukainen tekijänoikeuden tuottavan teoksen määritelmä on laaja, eikä laissa ole suljettua listaa tekijänoikeuden tuottavista kirjallisista teoksista. Myös blogikirjoitus voi olla sellainen teos, että sen kirjoittajalle syntyy tekijänoikeus kirjoitukseen.

Blogikirjoituksen tai sen käyttöoikeuden luovuttamisesta saatu vastike voi siten olla joissakin tapauksissa ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua käyttökorvausta. Esimerkiksi bloggaajalta tilatusta kirjoituksesta hänelle maksettu korvaus on käyttökorvausta, jos kirjoituksen tekijänoikeus siirtyy sopimuksen mukaan tilaajan käyttöön. Samoin bloggaajan itse tarjoamasta artikkelista saama korvaus on käyttökorvausta, jos artikkelin tekijänoikeus siirtyy artikkelin ostajalle.

Tavanomaiset mainoslahjat eivät ole bloggaajan veronalaista tuloa. Tällaisia ovat esimerkiksi arvoltaan vähäiset esineet ja tavarat, joissa on mainostajan logo ja joita ei voi helposti muuttaa rahaksi. Jos korvaukseksi blogikirjoituksesta kuitenkin on sovittu tällainen mainoslahja, sen käypä arvo on bloggaajan veronalaista ansiotuloa.

Esimerkki 1. Bloggaaja kirjoittaa omille nettisivuilleen satunnaisesti ja saa eri mainostajilta satunnaisia tavaralahjoja. Toiminta on pienimuotoista. Tavaralahjojen käypä arvo on bloggaajan veronalaista ansiotuloa. Kyse on bloggaajan saamasta työkorvauksesta.

Esimerkki 2. Bloggaaja kirjoittaa yhden yrityksen nettisivuille yrityksen markkinointiosaston antamien ohjeiden mukaisesti tuote-esittelyjä ja vastailee kyselyihin. Bloggaaja tekemästään työstä tuntikorvauksen. Korvaus on bloggaajan saamaa palkkaa.

Esimerkki 3. Eri yritysten nettisivuilla on linkki bloggaajan omille nettisivuille. Bloggaaja saa yrityksiltä kuukausittain korvausta linkin klikkauskertojen perusteella. Bloggaaminen on täysipäiväistä omilla työvälineillä, bloggaaja tekee kirjoituksensa itsenäisesti ja myy eri yrityksille mainostilaa omilla kotisivuillaan. Korvaus on bloggaajan saamaa elinkeinotoiminnan tuloa. Yrityksen bloggaajalle maksama korvaus on työkorvausta, josta yrityksen on toimitettava ennakonpidätys, jos bloggaaja ei ole ennakkoperintärekisterissä.

Esimerkki 4. Bloggaaja osallistuu mainostajan tuotekehitystyöhön samalla tavoin kuin mainostajan työntekijät ja kirjoittaa myös mainostajan nettisivuille. Kaikki työ tapahtuu mainostajan työvälineillä ja työtiloissa mainostajan ohjeiden mukaisesti. Bloggaajan mainostajalta saama tulo on palkkaa.

Esimerkki 5. Bloggaaja on sopinut yrityksen kanssa kirjoittavansa yrityksen nettisivuille ruoka-aiheisia kirjoituksia ja reseptejä artikkelikohtaista palkkiota vastaan. Sopimuksen mukaan artikkelien tekijänoikeudet siirtyvät yritykselle. Bloggaajan yritykseltä saama korvaus on käyttökorvausta.

Kulujen vähentäminen

Bloggauksesta aiheutuneet kustannukset ovat vähennettävissä bloggaustuloista tulonhankkimismenojen yleisten vähentämissääntöjen nojalla. Jos bloggaaminen on luonteeltaan harrastustoimintaa, siihen kohdistuneiden kulujen perusteella ei vahvisteta tappiota. Tappiokiellon takia vähentämättä jääneet kulut saa kuitenkin vähentää myöhempinä vuosina bloggaamistoiminnasta saatavista tuloista. Vähennyksen lykkääminen on poikkeus pääsäännöstä ja se edellyttää verovelvollisen oman selvityksen vähennyksen lykkäämisen perusteista. Elinkeinotoiminnan tappion vähentämisestä on omia säännöksiä.

johtava veroasiantuntija Tero Määttä

ylitarkastaja Petri Manninen

Sivu on viimeksi päivitetty 23.4.2014