Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

KVL:2018/50

Antopäivä
16.11.2018
Diaarinumero
VH/2196/02.05.04/2018
Arvonlisävero, Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, Hoitoon tavanomaisesti liittyvä tavara, Ortoosi

Asiassa oli kyse A Oy:n terveyden- ja sairaanhoitopalvelun yhteydessä luovuttamien ortoosien arvonlisäverokäsittelystä.

Ennakkoratkaisuhakemuksen mukaan ortoosia käytettiin kipsin sijaan leikkausten ja raajojen murtumien hoidon yhteydessä. Ortoosin samoin kuin kipsin tarkoituksena oli estää raajan liikuttaminen hoitotuloksen saavuttamiseksi. Ortoosin asetti potilaalle hoitava lääkäri tai sairaalan muu henkilökunta lääkärin antaman ohjeen mukaisesti. Ortoosin käyttäminen ei ollut murtuman hoidossa tai leikkauksen jälkeen potilaalle omaehtoista, vaan välttämätöntä hoitotoimenpiteen osana ja hoitotuloksen saavuttamiseksi.   A Oy:n luovuttaessa ortoosin ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvatulla tavalla leikkauksen tai murtuman hoidon yhteydessä, kyse ei ollut omaehtoisesti käytettävän apuvälineen myynnistä, vaan sellaisesta hoitotoimenpiteen yhteydessä luovutetusta tavanomaisesta hoitotarvikkeesta, joka liittyi kiinteästi hoitotoimenpiteen suorittamiseen, ja joka oli kipsin tavoin välttämätön annettaessa hoitoa henkilölle. Näin ollen kyse oli arvonlisäverolain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta hoitotoimen harjoittajan hoidon yhteydessä luovuttamasta hoitoon tavanomaisesti liittyvästä tavarasta, jonka myynnistä ei tullut suorittaa arvonlisäveroa.

Ennakkoratkaisu ajalle 16.11.2018-31.12.2019.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 34 § ja 35 § Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 132 artikla 1 kohta b ja c alakohta Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-366/12, Klinikum Dortmund GmbH

Lainvoimainen

Sivu on viimeksi päivitetty 21.12.2018