Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

KVL:1997/151

Antopäivä
16.6.1997
Diaarinumero
1223/80/97
arvonlisäverotus, työnohjaus, terveydenhoitopalvelu, sairaanhoitopalvelu

S:2.20.01

Ennakkoratkaisun hakija oli koulutukseltaan sairaanhoitaja, psykiatrinen erikoissairaanhoitaja ja terveydenhuollon maisteri. Hakija antoi työnohjausta, joka sosiaali- ja terveysministeriön määritelmän mukaan oli oman alan kokeneemman tai ihmissuhdealan asiantuntijan antamaa säännöllistä ja prosessiluontoista ohjausta ja tukea oman työn arvioinnissa, työongelmien erittelyssä sekä tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa sellaisille henkilöille ja työryhmille, joissa asiakas- ja potilassuhteiden käsittely on keskeisellä sijalla. Työnohjausta ei voitu rekisteröidä arvonlisäverolain 35 §:n 2 kohdan osoittamalla tavalla terveydenhuollon oikeusturvakeskuksessa. Työnohjaus oli arvonlisäverolain 17 §:ssä tarkoitettu verollinen kokonaispalvelu, josta hakija palvelun myyjänä lain 1 §:n 1 momentin 1 kohdan, 2 §:n 1 momentin ja 18 §:n 2 momentin säännösten nojalla oli velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa. Arvonlisäverolain 36 §:n 5 kohta ei soveltunut hakemukseen myöskään siltä osin kuin hakemus koski terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstölle annettua työnohjausta, koska hakijan antama työnohjaus ei liittynyt lainkohdan edellyttämällä tavalla välittömästi palveluiden ostajan harjoittamaan terveyden- ja sairaanhoitoon.
Ennakkoratkaisu ajalle 16.6.1997 - 31.12.1997.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_2_§_2_mom
Arvonlisäverolaki_17_§
Arvonlisäverolaki_18_§_2_mom
Arvonlisäverolaki_34_§
Arvonlisäverolaki_35_§_2_kohta
Arvonlisäverolaki_36_§_5_kohta
LAINVOIMAINEN

Sivu on viimeksi päivitetty 1.11.1997