Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

KVL:2000/93

Antopäivä
20.9.2000
Diaarinumero
3608/80/99
maatilatalouden tuloverotus, vuokramiehen omatoiminen salaojitus, salaojituskustannusten vähentäminen, tasausvarauksen käyttäminen, salaojat nettovarallisuutta laskettaessa

S:2.06.04.04

Maanviljelijä A harjoitti maataloutta omistamallaan tilalla, jossa oli peltoa 62 ha. A vuokrasi 16 hehtaaria peltoa toiselta maanviljelijältä, joka oli lopettanut aktiivisen maatalouden harjoittamisen. Vuokra-aika oli lähes 12 vuotta. A aikoi vuokrakauden aikana salaojittaa vuokraamansa pellot omalla kustannuksellaan. Vuokrasopimuksessa salaojituksesta ei ollut sovittu mitään. Vuokrakauden päätyttyä salaojitettu pelto siirtyisi vuokranantajan hallintaan korvauksetta. A viljeli vuokrapeltoa omistamillaan koneilla yhteisviljelyksessä omistamiensa peltojen kanssa. Vuokramies sai vähentää suorittamansa salaojituskustannukset vuosittain MVL 10 §:n mukaisesti menojäännöksestä tehtävin poistoin. Vuokramies sai käyttää tasausvarausta salaojien hankintamenojen kattamiseen. Vuokranantajalle ei verovuonna muodostunut vuokramiehen suorittaman salaojituksen vuoksi veronalaista tuloa. Verovuoden päättyessä tuloverotuksessa poistamatta oleva osa salaojien hankintamenosta luettiin nettovarallisuutta laskettaessa vuokramiehen harjoittaman maatalouden varoihin.
Verovuosi 1999, verovuosi 2000 ja verovuosi 2001.

TVL_41_§_1_mom
MaatVL_4_§_1_mom
MaatVL_6_§_1_mom_4_kohta
MaatVL_10_§
MaatVL_10a_§
MaatVL_10b_§
VVL_20_§
LAINVOIMAINEN

Sivu on viimeksi päivitetty 3.9.2000