Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:1999/119

Antopäivä
13.9.1999
Diaarinumero
1801/80/99
osakkeiden vaihtaminen, luovutusvoiton veronalaisuus

S:2.03.03.18.07

A Oy omisti 63,4 % X Oy:n osakekannasta, joka tuotti sille saman osuuden X Oy:n äänimäärästä. Henkilö B omisti X Oy:n osakekannasta 25 % ja henkilö C 8,3 %. A Oy aikoi laskea liikkeelle suunnatun osakeannin B:lle ja C:lle, jolloin heidän omistamansa X Oy:n osakkeet vaihdettaisiin A Oy:n osakkeisiin. Kun A Oy omisti jo ennen aiottua osakkeiden vaihtamista sellaisen määrän X Oy:n osakkeita, että ne tuottivat yli puolet X Oy:n äänimäärästä, osakevaihtoa koskevaa huojennussäännöstä ei voitu soveltaa.

TVL_45_§_2_mom ElinkVL_52_f_§
LAINVOIMAINEN