KVL:1995/178

Antopäivä
15.6.1995
Diaarinumero
1725/80/95
elinkeinotulon verotus, elinkeinomenon vähennyskelpoisuus, arvonlisävero, vähennysoikeuden rajoitukset, edustusmenon käsite, neuvottelumeno

S:2.04.05.01.16

S:2.20.10.40

Teurastamo- ja elintarviketeollisuutta harjoittava yritys järjesti tuotantotilojen yhteydessä sijaitsevassa henkilökuntaravintolassaan vähäistä tarjoilua tuotantolaitoksiin tutustuville opiskelija- yms. ryhmille sekä neuvottelujen yhteydessä asiakkailleen, hallintoelinten jäsenille, tilintarkastajille ja muiden konserniyritysten henkilökuntaan kuuluville. Tarjoilu tapahtui työaikana kokousten ja neuvottelujen yhteydessä, ja tarjottavat ateriat olivat samanlaisia kuin yrityksen henkilökunnalle tarjottiin. Näissä olosuhteissa ei tarjoilusta aiheutuneita menoja pidetty edustusmenoina eikä arvonlisäverotuksessa muinakaan yksityiskulutukseen rinnastettavina menoina. Menot olivat yrityksen tulosta vähennyskelpoisia ja yritys sai arvonlisäverotuksessa vähentää tähän tarkoitukseen käytettäviin tavaroihin ja palveluihin sisältyvän veron.
Verovuosi_1995. Ennakkotieto arvonlisäverotuksessa ajalle 1.1.1995 - 31.12.1995.

ElinkVL_7_§
ElinkVL_8_§_1_mom_8_kohta
Arvonlisäverolaki_102_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_114_§_1_mom_3_kohta
LAINVOIMAINEN