KVL:1993/152

Antopäivä
27.5.1993
Diaarinumero
3856/11/98/93
tulon veronalaisuus, poisto osakkeiden hankintamenosta, kirjanpidon oikaisu

S:2.03.01.03

A Oy:n toimiala oli osakkeiden ja kiinteistöjen omistaminen ja arvopaperikauppa. A Oy:n käyttöomaisuus koostui C Oy:n osakkeista. Näistä osakkeista A Oy oli 31.12.1991 päättyneellä tilikaudella tehnyt 124 miljoonan markan arvonalennuspoiston. C Oy:n osakkeista tehtyä poistoa ei verotusta toimitettaessa kuitenkaan ollut hyväksytty, kun A Oy:tä oli verotettu TVL:n mukaan. A Oy:lle ei aiheutunut veronalaista tuloa, jos se 30.4.1993 päättyneellä tilikaudella peruutti kirjanpidossaan C Oy:n osakkeiden hankintamenosta 31.12.1991 tehdyn poiston ja arvosti kirjanpidossaan C Oy:n osakkeet todennäköiseen jälleenhankinta-arvoon, ei kuitenkaan alkuperäistä hankintamenoa korkeampaan arvoon.
Verovuosi_1993.

TVL_29_§_1_mom
LAINVOIMAINEN