Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

KVL:1993/108

Antopäivä
22.4.1993
Diaarinumero
3407/11/98/93
henkilökohtaisen tulon verotus, tulon veronalaisuus, kunnan rahana maksama korkotuki, ansiotulo, pääomatulo

S:2.03.01.01

S:2.03.01.01.01

S:2.03.01.02

S:n kunta oli hyväksynyt hakijoiden asunto-osakkeiden hankintaa varten ottamista lainoista 200 000 markkaa korkotukeen oikeuttavaksi lainaksi ja myöntänyt heille korkotukea yhden vuoden ajaksi 4 prosenttia eli 8 000 markkaa. Kunnan rahana hakijoille maksamaa korkotukea ei pidetty TVL 53 §:n 6 kohdassa tarkoitettuna verovapaana korkotukena, vaan saman lain 29 §:n 1 ja 61 §:n 1 momentissa tarkoitettuna veronalaisena ansiotulona.
Verovuosi_1993 ja verovuosi_1994.

TVL_29_§_1_mom
TVL_32_§
TVL_53_§_6_kohta
TVL_61_§_1_mom
LAINVOIMAINEN

Sivu on viimeksi päivitetty 4.10.1993