Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

KVL:1993/74

Antopäivä
15.3.1993
Diaarinumero
1217/11/98/93
henkilökohtaisen tulon verotus, tulon veronalaisuus, kiinteistökaupan purkaminen, myyjälle kauppahinnasta jäävä korvaus, saantoaika

S:2.03.03.18.03

S:2.03.03.20

Vuonna 1989 tehty määräalan kiinteistökauppa oli tarkoitus ostajan maksukyvyttömyyden vuoksi purkaa, jolloin myyjälle jää 370 000 markan kauppahinnasta 130 000 markkaa korvauksena saamatta jääneestä verovapaasta myyntivoitosta ja maan arvon alenemisesta. Ostaja oli maksanut kauppahinnasta vuosina 1989 ja 1990 yhteensä 170 000 markkaa. Kaupan purkamisen yhteydessä myyjälle jäävää 130 000 markan määrää on pidettävä TVL 29 §:ssä ja 32 §:ssä tarkoitettuna veronalaisena pääomatulona sinä verovuonna jona kauppa puretaan. Määräalaa myöhemmin luovutettaessa myyjän on katsottava omistaneen sen alkuperäisen saantonsa ajankohdasta lukien.
Verovuosi_1993 ja verovuosi_1994.

TVL_29_§
TVL_32_§
TVL_46_§_1_mom
TVL_54_§
TVL_78_§
LAINVOIMAINEN

Sivu on viimeksi päivitetty 4.7.1993