Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

KVL:2002/80

Antopäivä
30.10.2002
Diaarinumero
2046/80/2002
arvonlisävero, sosiaaliturvapalvelu, asumispalvelu

Kaupunki järjesti sosiaalihuoltolain (710/82) sekä kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/77) ja vammaispalvelulain (380/87) perusteella palvelu- ja tukiasumista vanhuksille, vammaisille, kehitysvammaisille, nuorille ja asunnottomille. Asumismuotoja olivat palvelutalo- , ryhmäkoti-, pienkoti-, erillinen palveluasunto-, palveluasuinryhmä-, inva-asunto-, asuntola- ja tukiasuntoasuminen sekä tukiperhe-, solu-, pienasunto- ja tukikotiasuminen. Kaupunki järjesti myös lastensuojelulain perusteella perhehoitoa. Perhehoidolla tarkoitettiin lapsen hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä lapsen oman kodin ulkopuolella yksityiskodissa.

Asumispalvelujen järjestäminen sosiaalihuoltolain tai sosiaalihuoltoa koskevien erityislakien perusteella oli arvonlisäverolain 37 ja 38 §:n mukaista sosiaalihuoltoa perhekodin vanhemmilta perittävää tilojen vuokraa lukuun ottamatta. Perhekodin vanhemmilta perittävässä tilojen vuokrauksessa oli kyse arvonlisäverolain 27 §:n mukaisesta verottomasta huoneenvuokraoikeuden luovuttamisesta.

Kaupungilla on edellä esitetyillä perusteilla oikeus saada arvonlisäverolain 130 §:n l momentissa tarkoitettuna palautuksena asumispalvelutoimintaan kohdistuviin kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero siltä osin kuin toiminta oli arvonlisäverolain 37 ja 38 §:n mukaista sosiaalihuoltotoimintaa. Vähennysoikeutta ei ollut perhekodin vanhemmilta perittävän vuokran osalta vuokraustoimintaan kohdistuviin hankintoihin sisältyvästä verosta.
Ennakkoratkaisu ajalle 30.10.2002 – 31.12.2003.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 27 §, 37 §, 38 § ja 130 §
LAINVOIMAINEN

Sivu on viimeksi päivitetty 18.2.2002