Avainsanat:

KVL:2007/34

Antopäivä
29.8.2007
Diaarinumero
514/80/2007
arvonlisävero, veron peruste, tekninen käyttöyhteys, läpikulkuerä

Yhtiö oli tehnyt julkista rekisteriä ylläpitävän viranomaisen kanssa rekisterin tietojen luovutusta koskevan sopimuksen, jonka perusteella yhtiö sai luovuttaa käyttöluvan saaneille asiakkailleen rekisterin sisältämiä tietoja teknisen käyttöyhteyden kautta. Rekisterin käyttöoikeudet myönsi kaikissa tapauksissa rekisteriä ylläpitävä viranomainen ja rekisterin tietoja luovutettiin teknisen käyttöyhteyden kautta ilman, että tietoja muokattiin tai käsiteltiin ennen luovutusta. Yhtiö peri rekisterin käytöstä asetuksessa säädetyt maksut, jotka tilitettiin sellaisenaan edelleen rekisteriä ylläpitävälle viranomaiselle. Lisäksi käyttäjiltä perittiin erillinen korvaus eli ns. jakelumaksu teknisen käyttöyhteyden käytöstä. Kun yhtiön rekisterin käytöstä perimät maksut, jakelumaksua lukuun ottamatta, perustuivat asetukseen, kysymys oli rekisteriä ylläpitävän viranomaisen toimintaan liittyvistä maksuista, joiden suuruuteen tai määrään yhtiö ei voinut vaikuttaa. Näitä yhtiön asiakkailtaan perimiä maksuja pidettiin läpikulkuerän luonteisina maksuina, joita ei tullut lukea myynnin veron perusteeseen.
Ennakkoratkaisu ajalle 29.8.2007 - 31.12.2008.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 2 § 1 mom ja 73 § 1 mom
LAINVOIMAINEN