Socialförsäkringsavgifter

För varje inkomstslag har det fastställts på förhand vilka socialförsäkringsavgifter de omfattas av. Därmed finns det för varje inkomstslag ett förvalt värde på basis av vilket socialförsäkringsavgifterna ska betalas. Om inkomsten betalas ut enligt det förvalda värdet, behöver arbetsgivaren inte i sin anmälan ta ställning till socialförsäkringsavgifterna. Informationsanvändare fastställer socialförsäkringsavgifterna enligt det inkomstslag som betalaren anmält.

Grunderna för socialförsäkringsavgifterna för vissa inkomstslag kan variera enligt situation även om betalaren skulle vara densamma. Socialförsäkringsavgiften kan variera t.ex. beroende på om prestationsmottagaren är i ett anställningsförhållande eller inte. I dessa situationer kan betalaren ändra det förvalda värdet för inkomstslagets socialförsäkringsavgift genom att anmäla en avvikande försäkringsavgift.

Inkomstslag där socialförsäkringsavgifterna kan variera är:

 • initiativarvode (202)
 • arvode för medlemskap i förvaltningsorgan (308)
 • penninggåva till personalen (310)
 • mötesarvode (210)
 • föreläsningsarvode (214)
 • arvode för förtroendeuppdrag (215)
 • ersättning för andra naturaförmåner (407)
 • annan skattepliktig förmån till personalen (315)
 • övriga naturaförmåner (317)
 • lön totalt (101)
 • arvode för arbetstagares uppfinning (326)
 • aktiepremie (320)
 • dellön för sjuktiden (219)
 • aktieemission som grundar sig på arbetsförhållande (226)
 • vinstarvode (233) 
 • försäkringslön (352)