Grå ekonomi inom östhandeln

Den grå ekonomin i östhandeln har ändrat efter att Ryssland inlett anfallskriget. För tillfället kommer grå ekonomi i anknytning till östhandeln till synes bland annat i form av kringgående av restriktionerna. En uppdaterad text om fenomenet kommer att publiceras på hösten 2024. 

Sidan har senast uppdaterats 31.5.2024