Yksityishenkilö: Oletko jo antanut Suomi.fi-valtuuksia – anna valtuudet uudelleen

20.2.2024

Positiivisen luottotietorekisterin sähköinen asiointipalvelu avautuu yksityishenkilöiden käyttöön 1.4.2024. Voit tarvittaessa valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi sähköisessä asiointipalvelussa. Anna valtuus Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa.

Jos olet jo antanut toiselle henkilölle valtuuden ennen 20.2.2024, sinun tulee antaa valtuus uudestaan. Voit antaa uuden valtuuden Suomi.fi-valtuuksissa 20.2.2024 alkaen.

Aiemmin annetut valtuudet ovat olleet laajuudeltaan liian kapeita, joten ne joudutaan poistamaan eikä niillä voi asioida positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Näitä valtuuksia on voinut antaa syksystä 2023 alkaen. Aiemmin annetuilla valtuuksilla ei ole voinut asioida missään, koska sähköinen asiointipalvelu ei ole vielä käytössä.

Uudet, laajuudeltaan oikeansisältöiset valtuudet tulevat saataville Suomi.fi-valtuuksiin 20.2.2024. Näillä tämän jälkeen annetuilla valtuuksilla toinen henkilö voi asioida puolestasi positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa heti 1.4.2024 alkaen.

Uudella Luottotietojen katselu ja vapaaehtoisen luottokiellon asettaminen -valtuudella asioidessaan valtuutettu voi valtuuttajan puolesta

  • katsella valtuuttajan luottojen, tämän antamien takausten sekä valtuuttajasta tilattujen luottotietorekisteriotteiden tietoja
  • asettaa, muokata tai poistaa vapaaehtoisen luottokiellon
  • antaa tai peruuttaa suostumuksen luottokieltotiedon luovuttamisesta luottotietotoiminnan harjoittajille, jotka voivat luovuttaa tiedon edelleen luottotietolaissa säädettyihin tarkoituksiin
  • sallia tai estää heräteviestien lähettämisen luottotietorekisteriotteiden tilauksista.

Tutustu Suomi.fi:n Valtuudet-palveluun

Sivu on viimeksi päivitetty 20.2.2024