Yksityishenkilö voi valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen katselemaan tulotietojaan

Jokainen tulonsaaja näkee vain omat tulotietonsa tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Tulonsaaja voi halutessaan valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen asioimaan puolestaan tulorekisterissä.

Jos olet aiemmin valtuuttanut jonkun toisen asioimaan puolestasi esimerkiksi veroasioissa, on valtuutus tehtävä silti erikseen tulorekisteriä varten. Valtuuden tulorekisterissä asioimiseen voi antaa palvelussa Suomi.fi-valtuudet. Tulorekisterissä on omat valtuuskoodit Tulotietojen käsittely, Palkkatietojen ilmoittaminen ja Palkkatietojen katselu. Lue lisää valtuuksista. Alle 18-vuotiaat eivät voi valtuuttaa muita asioimaan puolestaan.

Tulotietojen käsittely -valtuuden saanut voi tehdä valtuuttajan puolesta seuraavia asioita:

  • katsella tulotietoja
  • katsella tulotietoihin liittyviä viestejä
  • tilata tulotietoihin liittyviä raportteja
  • ylläpitää tulotietoihin liittyviä yhteystietoja.

Työnantajaa ei tarvitse valtuuttaa

Tulonsaajan ei tarvitse valtuuttaa työnantajaansa tai muuta suorituksen maksajaa ilmoittamaan tulotietoja tulorekisteriin. Työnantajalla tai suorituksen maksajalla on lakiin perustuva velvollisuus ilmoittaa maksamansa suoritukset tulorekisteriin.

Valtuutta voi myös pyytää

Henkilö tai yritys voi myös pyytää toiselta henkilöltä valtuutta asioida tulorekisterissä. Valtuuspyyntö tehdään palvelussa Suomi.fi-valtuudet. Toisen puolesta asiointi onnistuu sen jälkeen, kun valtuuspyynnön saanut henkilö on hyväksynyt valtuuspyynnön palvelussa Suomi.fi-valtuudet.

Asiointi alaikäisen puolesta

Huoltaja voi asioida tulorekisterin asiointipalvelussa alle 15-vuotiaan lapsensa puolesta ilman erillistä valtuutta. Huoltaja voi kirjautua tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun omilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla ja valita Asioi toisen yksityishenkilön puolesta -toiminnon.

Jos palkansaaja on 15–18-vuotias eikä itse voi asioida tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, hän ei voi valtuuttaa muita asiointipalvelun käyttöön, vaan ainut tapa asioida on paperilomakkeella. Yli 18-vuotias voi antaa valtuuden palvelussa Suomi.fi-valtuudet.

Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttö

Kun valtuudet ovat kunnossa, voit asioida toisen yksityishenkilön puolesta tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa kirjautumalla ensin sisään palveluun osoitteessa tulorekisteri.fi. Valitse sen jälkeen vasemman reunan valikosta Asioi toisen yksityishenkilön puolesta. Valitse henkilö, jonka puolesta haluat asioida. Valitse sen jälkeen Vahvista ja jatka asiointipalveluun. Siirryt tämän jälkeen takaisin tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun ja voit aloittaa asioinnin toisen yksityishenkilön puolesta. Lopeta asiointi toisen yksityishenkilön puolesta valitsemalla sivun vasemmasta laidasta Lopeta toisen puolesta asiointi.

Yrityksen edustaja asioi yksityishenkilön puolesta

Yksityishenkilön puolesta asioiva henkilö voi olla myös jonkin yrityksen edustaja.

Kun yksityishenkilö on ensin myöntänyt Tulotietojen käsittely -valtuuden yritykselle ja yritys on valtuuttanut omaa henkilöstöä edustamisvaltuudella, edustamisvaltuuden saanut voi asioida yksityishenkilön puolesta tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Aloita valitsemalla Asioi yksityishenkilön puolesta. Valitse avautuvassa ikkunassa Edusta yritystä. Tämän jälkeen pääset valitsemaan oman yrityksesi, jota edustat. Seuraavaksi sinulle esitetään luettelo luonnollisista henkilöistä, joiden puolesta sinulla on oikeus asioida. Valitse henkilö, jonka puolesta haluat asioida. Valitse sen jälkeen Vahvista ja jatka asiointipalveluun.  Siirryt tämän jälkeen takaisin tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun ja voit aloittaa asioinnin yksityishenkilön puolesta. Lopeta asiointi yksityishenkilön puolesta valitsemalla sivun vasemmasta laidasta Lopeta toisen puolesta asiointi.

Ulkomaalainen yksityishenkilö ei voi  hoitaa omia tulorekisteriasioitaan sähköisesti

Ulkomaalainen yksityishenkilö ei voi toistaiseksi asioida tulorekisterissä sähköisesti itse, eikä hän voi valtuuttaa toista henkilöä tai yritystä hoitamaan tulorekisteriasioita puolestaan sähköisesti. Yksityishenkilöllä täytyy olla suomalainen henkilötunnus ja mahdollisuus sähköiseen tunnistautumiseen, jotta hän voi asioida tulorekisterissä.

Sivu on viimeksi päivitetty 31.5.2022