Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun saavutettavuusseloste

Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö pyrkii takaamaan tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee tulorekisterin sähköistä asiointipalvelua. Palveluun kirjaudutaan osoitteessa tulorekisteri.fi. Palvelussa voi esimerkiksi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin ja katsella tulorekisteriin tallennettuja tietoja.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tulorekisterin sähköinen asiointipalvelu täyttää vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 306/2019 noudattamatta jättäminen

 • Palvelun kieltä ei voi vaihtaa suomesta ruotsiksi tai englanniksi, kun palvelua käytetään ruudunlukuohjelmalla. Puute on osalle apuvälinekäyttäjistä kriittinen. Puute korjataan mahdollisimman pian. (WCAG 3.1.1).
 • Palvelussa on räätälöityjä HTML-elementtejä, jotka on määritetty puutteellisesti apuvälineteknologioille. Puutteet ovat osalle apuvälinekäyttäjistä kriittisiä.
  • Ruudunlukuohjelma ei kuvaa lomakkeissa olevien valintaruutujen ja valintapainikkeiden tilan muutoksia oikein (WCAG 4.1.2).
  • Jotkin painikkeet ja interaktiiviset kohteet on nimetty epäselvästi tai niillä ei ole apuvälineteknistä nimeä lainkaan. Ongelma koskee erityisesti lomakkeita ja tietojen hakua. (WCAG 1.3.1, 4.1.2).
 • Osa interaktiivisista elementeistä ei täytä WCAG-kriteerien kontrastivaatimuksia. Puutteet vaikuttavat erityisesti käyttäjiin, jotka käyttävät palvelua näppäimistöllä näönvaraisesti ilman ruudunlukuohjelmaa.
  • Lomakkeiden muokkauskentät ja jotkin ohjaustoiminnot, kuten yhdistelmäruudut, osoittavat näppäimistökohdistuksen heikosti. Kalenterikomponentin avaava painike ei osoita näppäimistökohdistusta lainkaan. (WCAG 2.4.7).
  • Palvelussa on linkkejä, lomakkeen ohjaustoimintoja ja kuvakepainikkeita, joiden teksti ja grafiikka erottuvat heikosti taustasta (WCAG 1.4.3, 1.4.11).
 • Siirtyminen palvelun eri näkymien välillä ei ole aina riittävän selvä apuvälinekäyttäjälle, joka toimii palvelussa ilman näönvaraista kontekstia. Ongelmat liittyvät selainkohdistuksen hallintaan, joka on nyt epäjohdonmukaista. (WCAG 2.4.3).
 • Palvelussa on myös joitain muita yksittäisiä, lievempiä puutteita, joiden vaikutus käyttäjiin on kuitenkin vähäisempi.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 23.9.2019. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut Annanpura Oy.

Palaute ja yhteystiedot

Palautetta tulorekisterin asiointipalvelun saavutettavuudesta voi antaa Tulorekisteriyksikölle sähköpostitse osoitteeseen palaute.tulorekisteri@vero.fi. Palautteeseen vastataan kahden (2) viikon kuluessa.

Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun saavutettavuudesta vastaa Tulorekisteriyksikkö.

Yhteystiedot: Tulorekisteriyksikkö, PL 5, 00055 TULOREKISTERI

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat palvelussa saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta palvelun ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö