Sähköisen asiointipalvelun saavutettavuusseloste

Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja asiointipalvelunsa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee tulorekisterin sähköistä asiointipalvelua. Palveluun kirjaudutaan osoitteessa tulorekisteri.fi. Palvelussa voi esimerkiksi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin ja katsella tulorekisteriin tallennettuja tietoja.

Seloste on päivitetty 29.8.2023. Palvelun saavutettavuus on arvioitu kolmannen osapuolen toimesta ja itsearviointina.

Palvelun saavutettavuuden tila

Tulorekisterin sähköinen asiointipalvelu täyttää lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset osittain. 

Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö (WCAG 2.1 tasojen A & AA kriteerien mukaan)

Seuraavat sisällöt tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

 • Palvelussa on räätälöityjä HTML-elementtejä, jotka on määritetty puutteellisesti apuvälineteknologioille. Puutteet ovat osalle apuvälinekäyttäjistä kriittisiä.
  • Ruudunlukuohjelma ei kuvaa lomakkeissa olevien valintaruutujen ja valintapainikkeiden tilan muutoksia oikein (WCAG 4.1.2).
  • Jotkin painikkeet ja interaktiiviset kohteet on nimetty epäselvästi tai niillä ei ole apuvälineteknistä nimeä lainkaan. Ongelma koskee erityisesti lomakkeita ja tietojen hakua. (WCAG 1.3.1, 4.1.2).
 • Osa interaktiivisista elementeistä ei täytä WCAG-kriteerien kontrastivaatimuksia. Puutteet vaikuttavat erityisesti käyttäjiin, jotka käyttävät palvelua näppäimistöllä näönvaraisesti ilman ruudunlukuohjelmaa.
  • Lomakkeiden muokkauskentät ja jotkin ohjaustoiminnot, kuten yhdistelmäruudut, osoittavat näppäimistökohdistuksen heikosti. Kalenterikomponentin avaava painike ei osoita näppäimistökohdistusta lainkaan. (WCAG 2.4.7).
  • Palvelussa on linkkejä, lomakkeen ohjaustoimintoja ja kuvakepainikkeita, joiden teksti ja grafiikka erottuvat heikosti taustasta (WCAG 1.4.3, 1.4.11).
 • Siirtyminen palvelun eri näkymien välillä ei ole aina riittävän selvä apuvälinekäyttäjälle, joka toimii palvelussa ilman näönvaraista kontekstia. Ongelmat liittyvät selainkohdistuksen hallintaan, joka on nyt epäjohdonmukaista. (WCAG 2.4.3).
 • Palvelussa on myös joitain muita yksittäisiä, lievempiä puutteita, joiden vaikutus käyttäjiin on kuitenkin vähäisempi.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille! Voit ottaa yhteyttä tämän verkkolomakkeen kautta.

Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Tulorekisteriyksikkö.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle.  Lain puitteissa Tulorekisteriyksikkö pyrkii siihen, että palautteisiin vastataan kahden viikon kuluessa palautteen antamisesta.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Sivu on viimeksi päivitetty 29.8.2023