Sähköisen asiointipalvelun saavutettavuusseloste

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että sähköisten asiointipalveluiden, verkkosivujen ja mobiilisovellusten tekninen toteutus ja sisältö ovat kaikille saavutettavia fyysisistä tai kognitiivisista rajoitteista riippumatta.

Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö pyrkii takaamaan verkkosivustonsa ja asiointipalvelunsa saavutettavuuden lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee tulorekisterin sähköistä asiointipalvelua. Palvelussa voit esimerkiksi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin ja katsella tulorekisteriin tallennettuja tietoja.

Tutustu sähköisen asiointipalvelun ohjeisiin ja kirjaudu palveluun

Seloste on päivitetty 25.4.2024. Palvelun saavutettavuus on arvioitu kolmannen osapuolen toimesta. Tätä saavutettavuusselostetta päivitetään, kun palvelun saavutettavuuden tilassa tapahtuu muutoksia.

Palvelun saavutettavuuden tila

Tulorekisterin sähköinen asiointipalvelu täyttää lain vaatimukset osittain.

Ei-saavutettava sisältö (WCAG 2.1 tasojen A & AA kriteerien mukaan)

Seuraavat sisällöt tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

 • Palvelussa on muutamissa tilanteissa puutteellisia värikontrasteja:
  • Kielivalinnoissa valittuna olevan kielen ja taustan värikontrastisuhde on puutteellinen. Kirjaudu ulos -painike erottuu heikosti taustastaan (aiemmin vierailtuna), kun näppäimistökohdistin siirretään pois painikkeelta. (WCAG 1.4.3)
  • Palvelussa on ei-tekstimuotoista sisältöä, kuten valintaruutuja ja nuolikuvakkeita, jotka erottuvat heikosti taustastaan. (WCAG 1.4.11)
 • Palvelussa on tekstiä sisältävä logokuvake, jonka tekstivastine ei sisällä näkyvää tekstiä (WCAG 1.4.5)
 • Palvelussa on joitakin otsikkotekstejä, joilla ei ole ohjelmallista otsikkomerkintää. (WCAG 1.3.1)
 • Näppäimistö- ja ruudunlukijakäyttäjä eivät pääse loogisesti siirtymään sivuvalikon sisältöön heti valikon aktivoitumispainikkeen jälkeen, sillä sivuvalikon sisältö ei ole kohdistusjärjestyksessä seuraavana aktivointipainikkeen jälkeen. (WCAG 1.3.2 ja 2.4.3)
 • Palvelun logolinkki toimii useimmissa tilanteissa linkkinä etusivulle, mutta toisen henkilön puolesta asioitaessa linkki ei toimi samalla tavalla. (WCAG 3.2.3)
 • Palvelun ohjelmallinen pääkieli ei vaihdu luotettavasti palvelun kieltä vaihdettaessa. (WCAG 3.1.1)
 • Osa sisällöstä häviää ja limittyy toistensa alle pienillä näytönkoolla ja suurennoksilla. Joissain tilanteissa näkymää on vieritettävä kahteen eri suuntaan voidakseen lukea sisällön. (WCAG 1.4.10)
 • Palvelun modaaleissa on tilanteita, joissa näppäimistökohdistin viedään siinä olevaan painikkeeseen, mutta painikkeen yläpuolelle jääviä tekstejä ei lueta ruudunlukijalla käyttäjän siirtämättä kohdistinta. (WCAG 4.1.2)
 • Näppäimistökohdistin ei siirry uudelle sivulle siirryttäessä aina johdonmukaisesti, jolloin ruudunlukijapalaute sivun vaihtumisesta jää saamatta (WCAG 4.1.3). Palvelussa on myös tilanteita, joissa kohdistin hukkuu hetkellisesti ja käyttäjä joutuu aloittamaan sivulla navigoinnin alusta. (WCAG 2.4.3)
 • Palvelussa on toiminnaltaan samankaltaisia, uuteen välilehteen avautuvia linkkejä, joiden toiminnasta on vain toisinaan ilmoitettu nuolikuvakkeella ja ruudunlukijalle tarkoitetulla ohjeella. (WCAG 3.2.4)
 • Palvelussa on välillä tilanteita, joissa käyttäjille ei anneta virheilmoitusta virheellisesti syötetystä arvosta. Lisäksi joistakin kentistä puuttuu näkyvän virheilmoituksen tai valmiina näkyvän arvon/yksikön ohjelmallinen yhdistäminen kenttään, jolloin tieto virheestä voi jäädä erityisesti ruudunlukijalla huomaamatta. (WCAG 3.3.1, 1.3.1)
 • Käyttäjille ei aina anneta riittävästi korjausehdotuksia virheiden korjaamiseen. (WCAG 3.3.3)
 • Ilmoitettujen tietojen katselussa tiedot esitetään taulukkomuodossa. Taulukoiden toiminnallisille riveille ei ole aina määritelty tarpeeksi ymmärrettävää nimeä (WCAG 4.1.2)
 • Palvelussa käytetty merkitsemiskieli ei ole kaikin osin spesifikaation mukaista. (WCAG 4.1.1)
 • Palvelussa on myös joitain muita yksittäisiä, lievempiä puutteita, joiden vaikutus käyttäjiin on kuitenkin vähäisempi. Esimerkiksi palvelusta ladattavat pdf-tiedostot eivät aina toimi optimaalisesti.

Anna palautetta saavutettavuudesta

Huomasitko saavutettavuuspuutteen?

Ilmoita siitä meille Verohallinnon yhteisen verkkolomakkeen kautta

Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Tulorekisteriyksikkö.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna meille palautetta asiasta. Pyrimme sivuston ylläpitäjänä siihen, että vastaamme palautteisiin lain mukaisesti kahden viikon kuluessa palautteen antamisesta..

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Sivu on viimeksi päivitetty 25.4.2024