Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun saavutettavuusseloste

Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö pyrkii siihen, että sen verkkosivusto ja asiointipalvelu ovat saavutettavia. Saavutettavuutta ohjaa laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019.

Tämä saavutettavuusseloste koskee tulorekisterin sähköistä asiointipalvelua. Palveluun kirjaudutaan osoitteessa tulorekisteri.fi. Palvelussa voi esimerkiksi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin ja katsella tulorekisteriin tallennettuja tietoja.

Palvelun saavutettavuutta on 23.9.2019 arvioinut Annanpura Oy sekä 10.9.2020 Gofore Oyj.

Sähköistä asiointipalvelua uudistetaan parhaillaan ja uudet, saavutettavat ohjelmistokomponentit tuodaan palveluun vuoden 2021 aikana. Tällöin myös tämä saavutettavuusseloste päivitetään.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tulorekisterin sähköinen asiointipalvelu täyttää lain vaatimukset osittain (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019). Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö (WCAG 2.1 -kriteerien mukaan)

Seuraavat sisällöt tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

 • Palvelussa on räätälöityjä HTML-elementtejä, jotka on määritetty puutteellisesti apuvälineteknologioille. Puutteet ovat osalle apuvälinekäyttäjistä kriittisiä.
  • Ruudunlukuohjelma ei kuvaa lomakkeissa olevien valintaruutujen ja valintapainikkeiden tilan muutoksia oikein (WCAG 4.1.2).
  • Jotkin painikkeet ja interaktiiviset kohteet on nimetty epäselvästi tai niillä ei ole apuvälineteknistä nimeä lainkaan. Ongelma koskee erityisesti lomakkeita ja tietojen hakua. (WCAG 1.3.1, 4.1.2).
 • Osa interaktiivisista elementeistä ei täytä WCAG-kriteerien kontrastivaatimuksia. Puutteet vaikuttavat erityisesti käyttäjiin, jotka käyttävät palvelua näppäimistöllä näönvaraisesti ilman ruudunlukuohjelmaa.
  • Lomakkeiden muokkauskentät ja jotkin ohjaustoiminnot, kuten yhdistelmäruudut, osoittavat näppäimistökohdistuksen heikosti. Kalenterikomponentin avaava painike ei osoita näppäimistökohdistusta lainkaan. (WCAG 2.4.7).
  • Palvelussa on linkkejä, lomakkeen ohjaustoimintoja ja kuvakepainikkeita, joiden teksti ja grafiikka erottuvat heikosti taustasta (WCAG 1.4.3, 1.4.11).
 • Siirtyminen palvelun eri näkymien välillä ei ole aina riittävän selvä apuvälinekäyttäjälle, joka toimii palvelussa ilman näönvaraista kontekstia. Ongelmat liittyvät selainkohdistuksen hallintaan, joka on nyt epäjohdonmukaista. (WCAG 2.4.3).
 • Palvelun raporttien käyttö vaatii erityistä perehtymistä, ja ne eivät vielä ole kaikilta osin saavutettavia.
 • Palvelussa on myös joitain muita yksittäisiä, lievempiä puutteita, joiden vaikutus käyttäjiin on kuitenkin vähäisempi.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille! Ota yhteyttä täyttämällä verkkolomake.

Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Tulorekisteriyksikkö.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Tulorekisteriyksikkö pyrkii siihen, että palautteisiin vastataan kahden viikon kuluessa palautteen antamisesta. Vastausajassa noudatetaan lain ja siirtymäajan vaatimuksia.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

 • saavutettavuus(a)avi.fi
 • vaihde 0295 016 000