Vuosimuutokset 2024: palkkatietoilmoitukselle uusia tulolajeja ja käsittelysääntöjä, raportteihin muutoksia jo syksyn aikana

22.6.2023

Tällä hetkellä tiedossa olevat vuoden 2024 tulorekisteri-ilmoittamisen muutokset esiteltiin ohjelmistotaloille ja yhteistyön verkostolle toukokuun lopussa.

Tietosisältö- ja käsittelysääntömuutoksia sovelletaan ilmoituksiin, joissa suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä on 1.1.2024 tai sen jälkeen. Tietoja voi ilmoittaa aikaisintaan 45 päivää ennen vuodenvaihdetta.

Järjestämme joulukuussa asiakastilaisuuden, jossa vuodenvaihteessa voimaanastuvat muutokset käydään kokonaisuudessaan läpi.

Muutokset palkkatietoilmoitukseen 1.1.2024

Koodistoon Tulonsaajan lisätiedon tyyppi (IncomeEarnerType) lisätään uusi koodi: 17 - Laskutuspalvelua käyttävä henkilö, jolla ei ole Y-tunnusta. Laskutuspalveluyritys ilmoittaa tämän lisätiedon, jos henkilö tekee töitä omiin nimiinsä, laskuttaa tekemänsä työn laskutuspalvelun kautta eikä hänellä ole Y-tunnusta.

Käyttöön otetaan neljä uutta tulolajia:

 • Ilmoita tulolajilla Tekijänoikeuskorvaus ansiotuloa (366) korvaus, joka maksetaan kirjallisen tai taiteellisen teoksen tekijänoikeuden luovuttamisesta tai tekijänoikeuden kohteen käyttöoikeudesta. Aiemmin tekijänoikeuskorvaukset ilmoitettiin tulolajilla Käyttökorvaus ansiotuloa (313).
 • Ilmoita tulolajilla Rahana maksettu osakepalkkio (367) se osuus osakepalkkiosta, joka maksetaan rahana. Osakkeina annettava osuus ilmoitetaan edelleen tulolajilla Osakepalkkio (320).
 • Ilmoita tulolajilla Rahana maksettu työsuhdeoptio (368) se osuus työsuhdeoptiosta, joka maksetaan rahana. Muuna kuin rahana annettava osuus ilmoitetaan edelleen tulolajilla Työsuhdeoptio (343). Tarvittaessa käytetään myös tulolajia Työsuhdeoptio, jonka merkintähinta on luovutusajankohtana alempi kuin markkinahinta (361).
 • Ilmoita tulolajilla JuEL-työnantajan maksama työansio, jonka työn suorittaja on laskuttanut laskutuspalveluyrityksen kautta (369) työansio sellaisesta työstä, jonka on henkilöltä tilannut julkisten alojen eläkelain (JuEL) piiriin kuuluva maksaja ja jonka henkilö eli työn suorittaja laskuttaa tällaiselta maksajalta laskutuspalveluyrityksen kautta. Tulolajia käytetään vain silloin, kun työn suorittajalla ei ole omaa YEL- tai MYEL-vakuutusta ja hänet vakuutetaan JuEL:n mukaan.

Palkkatietoilmoitukselle lisätään käsittelysääntöjä liittyen takaisinperintään, tulonsaajan lisätiedon tyypin Urheilija antamiseen sekä uuden tulolajin 369 ilmoittamiseen. Lisäksi tulolajin Vähennys ennen ennakonpidätystä (419) käsittelysääntöjä päivitettiin kattamaan uudet tulolajit 367 ja 368.

Muutokset etuustietoilmoitukseen 1.1.2024

Etuustietoilmoituksella muutetaan takaisinmaksun lisätiedoissa annettavan Alkuperäisen ansaintakauden (OrigEarningPeriod) nimeksi Alkuperäinen maksukausi. Uusi nimi on aiempaa kuvaavampi, koska ilmoitettavassa tiedossa on kyse ajanjaksosta, jolloin etuus on maksettu. Muutos ei vaikuta skeeman rakenteeseen.

Muutokset raportteihin: maksajan raporteille kielivalinta ja muita uusia ominaisuuksia

Maksaja voi tilata raportteja ja aineistoja tulorekisteriin ilmoittamistaan tiedoista. Olemme uusineet maksajan raportteihin liittyvät ohjeet.

Maksajan raportteihin julkaistaan seuraavat ominaisuudet:

 • Voit tilata raportin asiointikielen sijaan haluamallasi kielellä: suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
 • Voit tilata poissaolotiedoista oman raportin.
 • Näet valitsemasi poimintaehdot kunkin tilauksen kohdalla Tehdyt tilaukset -sivulla.
 • Raportille Maksajan etuustietoilmoitusten yhteenveto (614) lisätään uusi tieto: Perusteettomat viivästyskorotukset yhteensä.
 • Palveluntuottaja voi tilata ja noutaa maksajan puolesta maksajan aineiston 312 Maksajan palkkatietojen yhteenveto.

Kerromme näiden muutosten aikataulusta tarkemmin syksyllä.

Sähköiseen asiointipalveluun lisätään heräte, joka varoittaa istunnon katkeamisesta

Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun kirjautunut käyttäjä kirjataan ulos palvelusta automaattisesti, kun palvelu on ollut käytössä tietyn ajan.

Muutoksen jälkeen käyttäjälle näytetään ennen uloskirjaamista asiointipalvelun näkymässä heräte, joka varoittaa aikakatkaisusta ja mahdollistaa istunnon jatkamisen.

Suosituksia tulolajien käyttämisestä: ulosmittaus ja lomakorvaus

Suosittelemme käyttämään palkkatietoilmoituksella tiettyä tulolajia seuraavissa tilanteissa:

 • Ilmoita ulosmittaus eli perittäväksi tulleen velan maksamiseksi tehtävä pidätys aina omalla tulolajillaan Ulosmittaus (417). Ulosmittauksen ilmoittaminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.
 • Ilmoita vuotta lyhyemmäksi ajaksi palkatuille opettajille ja opinto-ohjaajille virkasuhteen päättyessä maksettava vapaajaksokorvaus tulolajilla Lomakorvaus (234). Suoritus on lomakorvauksen kanssa verrannollinen.

Lue lisää vuosimuutoksista:

Sivu on viimeksi päivitetty 22.6.2023