Käyttäjät kertovat ‒ työtapaturmavakuuttajat: tulorekisterin hyödyntämispotentiaali on kiinni siitä, että tiedot on ilmoitettu sinne oikein

6.9.2021

Työtapaturmavakuuttamisen toimialalla tulorekisterin tietoja käytetään vakuutusmaksujen määräämisessä.

‒ Konkreettisesti tulorekisteri näkyy siinä, ettei työnantajien vakuutuspuolella tarvitse täyttää enää yhtä lomaketta lisää edellyttäen, että työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun määräämiseen tarvittavat tiedot on annettu tulorekisteriin, kertoo juristi Teemu Kastula Lähitapiola Keskinäisestä Vakuutusyhtiöstä, joka on yksi lakisääteisiä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksia tarjoavista yhtiöistä.

Työtapaturmavakuuttajien näkökulmasta on tärkeää, että ilmoittajat antavat tiedon ammattiluokasta jokaisen työntekijän palkkatietoilmoituksella. Ammattiluokan pitää vastata työn oikeaa riskiä, jotta vakuutusmaksu menee oikein. Ammattiluokkatietoa käytetään myös tilastoinnissa ja työsuojelussa.

Toinen työtapaturmavakuuttajille olennainen tieto on vakuuttamisen tyyppi. Jos tuloja rajataan vakuuttamistiedon tyypillä vakuutusmaksun ulkopuolelle, vakuutusyhtiö määrää väärän vakuutusmaksun. Väärä vakuutusmaksu ei turvaa vakuutettuina olevien työntekijöiden etuja eikä vastaa todellista tapaturma- ja ammattitautiriskiä. Väärä tieto vaikuttaa myös korvausasioissa, kun työntekijän ansionmenetyskorvauksen määräämiseksi ei saada oikeita tietoja.

‒ Jos työntekijä on työtapaturma- ja ammattitautivakuutettava, niin vakuuttamisen tyyppi -tietona ei voi käyttää valintaa ”ei työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen”. Sen sijaan YEL-vakuutettu yrittäjä eivät kuulu pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksuun ja hänen ilmoituksellaan tulee antaa Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppitieto: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus), Kastula muistuttaa.

Jos työnantajalla on useampia työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksia, tulee lisäksi ilmoittaa vakuutusnumero ja vakuutusyhtiön tunnus. Jos tieto puuttuu, ei tuloa ole mahdollista kohdentaa oikeaan vakuutusmaksuun. Mikäli vakuutus siirtyy yhtiöstä toiseen, pitää muistaa ilmoittaa vakuutuksen muuttuneet tiedot tulorekisteriin.

Korvauspuolella tarvitaan usein täydentäviä tietoja

Työtapaturmien ja ammattitautien korvauskäsittelyssä tulorekisterin tietoja käytetään ansionmenetyskorvauksien suuruuden määrittelyssä. Palkkatiedot vaikuttavat siihen, kuinka suurta päivärahaa tai kuinka suurta tapaturmaeläkettä henkilölle maksetaan.

Korvauskäsittelyssä tulorekisterin tietojen käytön haasteena on kuitenkin tarvittavien tietojen puuttuminen. Tarvittavat tiedot ovat usein kokonaan tai osin täydentäviä eli vapaaehtoisesti tulorekisteriin annettavia tietoja, joita työnantajat eivät aina välttämättä ilmoita. Lisäksi ansionmenetyskorvauksia koskevat säännökset työtapaturma- ja ammattitautilaissa eivät ole täysin yhteen sopivia tulorekisterin kanssa ja tästä syystä lisätietoja tarvitaan miltei aina erikseen myös työnantajalta korvauksen määräämiseen.

‒ Meille tuli tulorekisterin myötä korvauspuolelle käytännössä yksi uusi tiedon lähde aiempien tiedon lähteiden joukkoon, koska tarvitsemme edelleen lähtökohtaisesti aina työnantajalta lisätietoja ansionmenetyskorvausten määräämiseen. Sen sijaan vakuutusmaksuissa tulorekisterin tietoja pystytään suhteellisen kivuttomasti hyödyntämään edellyttäen, että tiedot on annettu tulorekisteriin oikein, Kastula kertoo.

Kastula kannustaakin ilmoittamaan kaikki suorituksen tiedot samaan aikaan ja mahdollisimman tarkalla tasolla eli käyttäen ilmoitustapaa 2. Lisäksi olisi hyvä ilmoittaa myös kaikki täydentävät tiedot kuten palvelussuhde- ja poissaolotiedot.

‒ On hyvä mieltää, että tulorekisteriin ilmoitettavat palkkatiedot eivät vaikuta ainoastaan vakuutusmaksuihin, vaan ne vaikuttavat myös vakuutettujen ansiomenetyskorvauksiin. Tietojen ilmoittaminen oikein ja virheiden korjaaminen on tärkeää viimekädessä siitä syystä, että työtapaturmassa vahingoittunut henkilö saa oikean suuruisen ansionmenetyskorvauksen.

Tulorekisteri mahdollistaa tiedon tasalaatuisuuden

Tulorekisterin myötä maksetut palkat ilmoitetaan vain kertaalleen tulorekisteriin, josta tiedot jaetaan edelleen niitä tarvitseville tiedon käyttäjille. Tämä mahdollistaa tietojen tasalaatuisuuden, kun sama palkkatieto on käytettävissä samansuuruisena esimerkiksi työtapaturmavakuuttajilla, työttömyysvakuuttajilla, työeläkepuolella, Verohallinnolla ja Kelalla.

‒ Palkkatietoilmoituksella on hyvin laajalle ulottuvia vaikutuksia. Tulorekisteriin ilmoitetut palkat vaikuttavat paitsi työntekijän verotukseen niin myös hänen sosiaaliturvaansa, Kastula pohtii.

Kun sama tieto on käytössä useammassa paikassa mahdollisuudet väärinkäytöksiin pienenevät. Tulorekisterin tiedon käyttäjien vastuisiin kuuluu tiedon oikeellisuuden valvonta oman toimialansa näkökulmasta. Työtapaturmavakuuttajien valvonnassa seurataan, että vakuutuksen ottanut työnantaja täyttää työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset velvoitteensa mukaan lukien vakuutusmaksuun vaikuttavien palkkatietojen ilmoittamisen.

‒ Useimmiten kun lähdetään selvittämään palkkatiedoissa olevaa mahdollista ristiriitaa, niin siellä on joku inhimillinen virhe ilmoittamisessa. Joskus tietenkin voi olla kyse myös teknisestä virheestä, mutta varsinaisia väärinkäytöksiä ei onneksi juurikaan ole tullut vastaan, Kastula sanoo ja jatkaa, että tekemällähän ilmoittamisen oppii.

Tiedon ilmoittamisen tulee olla yksinkertaista

Tiedon oikeellisuus on myös työtapaturmavakuuttajille ensiarvoisen tärkeää. Jotta tiedon ilmoittaminen sujuisi, tulee tiedon ilmoittamisen ja sitä tukevien ohjeiden olla riittävän yksinkertaiset.

‒ Meidän toiminnan kehittämisen näkökulmasta avainasemassa on nimenomaan tulorekisteriin ilmoitettavan tiedon laatu. Alan yhteinen arvio TVK:n suunnalta on, että tilanne on parantunut. Mutta karkeasti arvioiden edelleen 5‒10 prosenttia palkkatietoilmoituksista sisältää virheitä ja puutteita.

Kastula toivoo tulorekisteriin mahdollisuuksien mukaan lisää teknisiä tarkistuksia koskien esimerkiksi vakuutusnumeroa. Tekniset tarkastukset ohjaisivat oikean tiedon ilmoittamiseen ja varmistaisivat, että tiedot siirtyisivät tiedon käyttäjille varmasti oikein.

‒ Olemme esimerkiksi tietyissä tilanteissa huomanneet, että rekisteriin voi ilmoittaa palkanmaksukaudet hyvin pitkinä ja alkamaan hyvinkin kaukaa, samoin voi tulla rakenteellisia virheitä vastaan, joita joudutaan selvittelemään.

Työtapaturmavakuuttajat toivoo, että tulorekisterin kehitystyötä tehdään jatkossakin yhdessä tiedon tuottajien ja tiedon käyttäjien kanssa. Kehittämisessä yhteistyö on aina tasapainon hakemista ilmoittajien ja käyttäjien välillä sekä siinä suhteessa, miten kukin tiedon käyttäjä voisi tulorekisterin tietoja entistä paremmin hyödyntää.

Kastula arvioi, että käytäntö on useimmiten se paras opettaja näin kompleksisessa muutoksessa. Kokemusten kautta alkaa hahmottua, miten tulorekisteristä saatavia tietoja pystytään optimaalisesti hyödyntämään eri toimialoilla.

‒ Työtapaturmavakuuttamisen näkökulmasta kehitystarpeet ovat osittain riippuvaisia meidän aineellisen lainsäädännön kehityksestä, eli tavallaan mitä tietoja laki edellyttää meidän hankkivan vaikkapa sen ansionmenetyskorvauksen määrittämiseen. Tämä vaikuttaa myös siihen millaisia kehitystarpeita tai hyödyntämisen potentiaalia tulorekisterillä on korvauskäsittelyssä.

Käyttäjät kertovat -sarjassa tulorekisterin tietoja käyttävät organisaatiot kertovat tiedon käytön hyödyistä ja haasteista omasta näkökulmastaan.

Lue myös:

Sivu on viimeksi päivitetty 6.9.2021