Käyttäjät kertovat - Verohallinto: tulorekisteri on tuonut aidosti parannuksia prosesseihin

7.6.2021

Verohallinto on yksi suurimmista tulorekisterin tietojen käyttäjistä. Verohallinto turvaa yhteiskunnan toimintaa keräämällä verot ja veronluonteiset maksut säädettyjen lakien mukaisesti. Tätä tarkoitusta varten Verohallinto hakee tulorekisteristä tiedot suorituksen maksajien ilmoittamista tulonsaajien veronalaisista tuloista.

Vaikka tulorekisteriä ylläpitävä Tulorekisteriyksikkö on osa Verohallinnon organisaatiota, ei Verohallinnolla ole erityisroolia tulorekisterin tiedon käyttäjänä. Verohallinto saa tulorekisterin tietoja käyttöönsä laissa määrätyn mukaisesti samaan tapaan kuin muutkin tulorekisterin käyttäjäorganisaatiot.

Verohallinnossa tulorekisteristä haettuja tietoja käytetään maksajien työnantajasuoritusten kuten ennakkopidätyksen, lähdeveron ja työnantajan sairausvakuutusmaksun määrittämiseen sekä tulonsaajien esitäytetyillä veroilmoituksilla. Lisäksi tietoa käytetään analyysityössä, ilmiöiden havaitsemisen apuna ja mahdollisten virhetilanteiden selvittelyssä.

Tulorekisteriin annetuilta ilmoituksilta lasketaan kuukauden työnantajasuoritteet yhteen ja niistä muodostetaan OmaVerossa työnantajalle näkyvä maksutieto. Toiminta on hyvin reaaliaikaista, koska tiedot siirtyvät tulorekisteristä Verohallinnon järjestelmään jokaisena arkipäivänä.

‒ Maksaja hyötyy tietojen reaaliaikaisuudesta, kun voimme reagoida maksajien tilanteisiin nopeasti, kertoo toimistopäällikkö Päivi Peltomäki Verohallinnosta.

Myös korjaukset huomioidaan: laskenta käynnistyy aina uudelleen, kun tietoja korjataan tai mitätöidään. Asiakkaalle korjatun laskennan tulos näkyy OmaVerossa seuraavana arkipäivänä.

Tulorekisteri mahdollistaa sujuvamman asiakaspalvelun

Tulorekisterin avulla Verohallinto on vihdoin saanut reaaliaikaisen näkymän tulonsaajan tuloihin, mikä auttaa esimerkiksi uuden verokortin laadinnassa. Aiemmin verokortin tekemistä varten tarvittiin asiakkaalta erikseen palkkalaskelman tiedot, nyt tiedot päivittyvät Verohallinnon järjestelmiin tulorekisteristä rajapinnan kautta.

‒ Kun henkilö tarvitsee uutta verokorttia, näkee tulonsaaja OmaVerosta suoraan tiedot tuloista, jotka työnantaja on ilmoittanut tulorekisteriin. Aiemmin palkkalaskelman puuttuminen tuotti ongelmia. Nyt meillä myös virkailija näkee asiakaspalvelutilanteessa puhelimessa tai toimistolla, mitä tulotietoja asiakkaalle on tulorekisteriin ilmoitettu. Tulorekisteri mahdollistaa sujuvamman asiakaspalvelun, Peltomäki iloitsee.

Virheelliset tiedot vaikuttavat työnantajan maksujen suuruuteen

Tietojen oikeellisuus on sekä työnantajan että tulonsaajan etu. Suorituksen maksajalla virheelliset tiedot vaikuttavat työnantajasuoritusten määrään, sillä ennakonpidätyksen ja lähdeveron määrä lasketaan Verohallinnossa suoraan palkka- ja etuustietoilmoitusten tietojen perusteella ja työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä työnantajan erillisilmoitukselta.

‒ Jos taas mietitään tulonsaajaa, niin tietysti kaikki veronalaiseen tuloon vaikuttava tieto on tärkeää. Jos tiedot ovat väärin, niin asiakkaan esitäytetty veroilmoitus on väärin ja hän joutuu täydentämään tietoja. Kun tiedot ovat tulorekisterissä oikein, niin asiakkaiden eikä meidän Verohallinnossa tarvitse tehdä mitään ylimääräistä.

Verohallinto valvoo tietojen oikeellisuutta liiketoiminnallisilla ja teknisillä tarkastuksilla. Ilmoituksilta tunnistetaan muun muassa maksaja ja saaja, jotta tiedot saadaan kohdistettu oikeille tahoille.

‒ Valvontaa on parantanut sekin, että nyt tulonsaaja voi itse seurata tulorekisteriin annettuja ilmoituksia ja huomata, jos tuloa ei olekaan ilmoitettu. Meillä tehdään valvontaa myös säännöllisistä työnantajista, me tiedämme keneltä ilmoituksia pitäisi tulla ja myös volyymia minkä suuruisena, Peltomäki kertoo.

Pakolliset tiedot riittävät Verohallinnolle

Verohallinnon tarvitsemat tiedot ovat pääosin pakollisia tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja.

‒ Ilmoittaminen on selkiytynyt, kun tiedot tulevat samasta paikasta selkeällä aikataululla. Meiltä on poistunut lukuisia ilmoituksia ja tietovirtoja, kun ilmoittamista ei tehdä enää suoraan Verohallintoon, Peltomäki kertoo.

Yhden vajeen Verohallinto saamissaan tiedoissa tunnistaa: arkaluontoiset tiedot. Tietoryhmä on volyymiltaan pieni, mutta tekee tietosisällöstä epätäydellisen. Toive on tulorekisterissä kirjattu kehitysehdotukseksi, mutta asian eteneminen vaatii muun muassa lainsäädännön muuttamista.

‒ Aidosti tällä hetkellä homma toimii tosi hyvin, summaa Peltomäki Verohallinnon näkemyksen.

Käyttäjät kertovat -sarjassa tulorekisterin tietoja käyttävät organisaatiot kertovat tiedon käytön hyödyistä ja haasteista omasta näkökulmastaan.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.6.2021