Käyttäjät kertovat ‒ työttömyyskassat: tiedot tulisi ilmoittaa mahdollisimman laajoina tulorekisteriin

18.8.2021

Työttömyyskassat ovat yksi tulorekisterin tietoja käyttävistä toimialoista. Työttömyyskassat toimivat työttömyysturvan ja erilaisten etuuksien maksajana. Niiden tarkoitus on tarjota työttömyyden ajan rahallista turvaa. Lisäksi työttömyyskassat tarjoavat toimialakohtaista neuvontaa.

Työttömyyskassat käyttävät tulorekisterin tietoja esimerkiksi päivärahan määrittämiseen. Tietojen perusteella tarkastetaan muun muassa työssäoloehdon täyttyminen ja määritellään, kuinka paljon päivärahaa maksetaan.

‒ Pystyisimme hyödyntämään tulorekisteristä saatavia tietoja paljon enemmänkin, jos vaan tietoa toimitettaisiin enemmän. Tällä hetkellä laajoja tietoja on ilmoitettu vain yksittäisinä, mikä ei palvele meitä kassoja, arvioi kassanjohtaja Jenni Korkeaoja Suomen elintarviketyöläisten työttömyyskassasta.

‒ Etenkin ansainta-aikoja saisi olla ilmoituksilla enemmän. Meillä työttömyysturva on sidottu siihen, miten paljon työtunteja on tehty ja miltä ajalta palkka on maksettu. Nämä tiedot puuttuvat vielä ikävän usein. Jotta tulorekisterin tietoja voitaisiin hyödyntää uudenlaisissa työsuhteissa, joissa työtä tehdään pätkissä ja työnantajia on useita, olisi todella tärkeää ilmoittaa palkkatiedon mukana myös ansainta-aika. Tiedon perusteella näkisimme, mikä on kokoaikaisesta palkkatyöstä tullutta palkkaa ja mikä osa-aikatyön palkkaa, kuvaa Korkeaoja, joka toimii myös työttömyyskassojen yhteisjärjestössä hallituksen ja ohjaustyöryhmän jäsenenä.

Päätöstä tehtäessä on olennaista tietää myös työsuhteeseen liittyviä tietoja, kuten onko tehtävä määräaikainen, kokoaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva sekä onko poissaoloja ollut.

Tulorekisteri nähdään yhteisenä tietovarantona

Työttömyyskassojen toiveena on, että tietojen ilmoittajat mieltäisivät tulorekisterin yhteiseksi tietovarannoksi, jonne kannattaa ja kuuluu ilmoittaa mahdollisimman laajasti tietoja.

‒ Tulorekisteriä tulisi ajatella kokonaisuutena, eikä vain ekstrana ja ylimääräisenä työvaiheena. Palkkajärjestelmissä tulisi ottaa käyttöön laaja tiedon jakamis- ja tuottamiskäyttö ja huolehtia siitä, että kaikki ne tiedot, jotka voidaan, niin myös tuodaan tulorekisteriin. Kokonaisuuden kannalta tämä kannattaa, kannustaa Korkeaoja.

Työttömyyskassat myös itse ilmoittavat maksamansa etuudet tulorekisteriin. Korkeaoja ymmärtää työnantajien tuskaa ja sanoo työttömyyskassojenkin kiinnittäneen huomiota tulolajien suureen määrään.

‒ Mutta meidän kannaltamme tuntuu järjettömältä, että tietoja ei ilmoitettaisi laajasti, kun on näin iso satsaus yhteiskunnalta tehty tulorekisteriin. Kun ajattelen palkkajärjestelmiä, niin olettaisin että esimerkiksi työsuhteen tietoja ei tarvitsisi joka kerta syöttää palkansaajalle, vaan ne tulisivat automaattisesti palkkaohjelmasta ilmoitukselle.

Koronavuosi on vauhdittanut työttömyyskassojen digiloikkaa

Työttömyyskassoissa on tehty viimeisen vuoden aikana paljon automatisaatiota järjestelmiin, kun koronavuonna oli pakko saada kaikki mahdolliset apukeinot käyttöön. Käytännössä tämä tarkoitti, että maksujärjestelmiä kehitettiin, vaikka kaikkea toivottua tietoa ei jokaisesta hakijasta saatukaan tulorekisteristä.

‒ Työaikaa on säästynyt, ei ehkä aivan valtavasti, mutta kuitenkin. Yhdistettynä koronavuoden volyymiin automatisaation merkitys on ollut suuri. Tulorekisterin tiedot olivat ehdottomasti yksi tärkeä elementti, että meillä pystyttiin nopeuttamaan kehitystä ja käsittelytyötä, Korkeaoja sanoo.

Korkeaojan mukaan myös luottamus tulorekisterin tietoihin kasvoi matkan varrella.

‒ Tämä koronavuosi muutti käytännön työtä tekevän ihmisen rohkeammaksi luottamaan siihen, että palkanmaksajan tulorekisteriin ilmoittama tieto on yhtä totta kuin se paperille laitettu.

Luottamus on tärkeä pääoma tulorekisterin tapaisten järjestelmien toiminnassa. Luotettavan tietosisällön ohella tietosuojan tulee olla kunnossa. Tulorekisterin tiedot tuovat läpinäkyvyyttä ja auttavat väärinkäytösten havaitsemisessa. Työttömyyskassat tekevät valvonnassa yhteistyötä Verohallinnon kanssa.

‒ Suomalaiset ovat oikeasti kertakaikkisen tunnollisia. Palkanmaksajat ja palkansaajat tietävät, että jos tulot jättää ilmoittamatta, niin siitä jää kiinni. Tämä kasvattaa luottamusta hallintoon ja myös naapurin Penaan, että ilmoittihan hänkin tuosta keikasta.

Tulorekisteri voisi toimia sähköisenä arkistona myös kansalaiselle

Työttömyyskassojen toive on, että jos työnantajataholta ei koeta tarpeelliseksi toimittaa tarvittavia tietoja vapaaehtoisesti, niin lainsäätäjä velvoittaisi tietojen toimittamiseen.

‒ Jos ainakin suuret palkanmaksajat, jotka tällä hetkellä tuottavat pelkät suppeat palkkatiedot, toimittaisivatkin tulorekisteriin laajat tiedot, niin se voisi oikeasti helpottaa myös heidän omia prosessejaan, kun tiedot olisivat tulevaisuudessa tulorekisterissä jo valmiina ja palkansaajat pystyisivät sieltä tarkistamaan tietojaan. Se olisi minusta hyvän työnantajan kriteeristöön kuuluva asia, että tiedot on rekisteriin toimitettu ja ne ovat siellä olemassa. Ja olisihan se mahtava sähköinen arkisto myös kansalaiselle, johon voisi oikeasti palata katsomaan omia työsuhde-, palkka- ja etuustietojaan, Korkeaoja pohtii.

Sosiaaliturvan uudistusta ollaan parhaillaan suunnittelemassa ja osana tätä prosessia punnitaan myös, mitkä ovat tulorekisterin digitaalisen tiedon vaihdon mahdollisuudet.

‒ Minä toivon, että tulorekisteri nähdään kaikkien osapuolien taholta työvälineenä eikä suinkaan itseisarvona. Keskeinen asia on saada sinne ne tiedot, joiden kautta voidaan erilaisia järjestelmiä kehittää. Erityisesti etuuksien maksajien keskuudessa tulorekisteriin on suhtauduttu modernilla ja hyvällä tavalla. Tulorekisteri on nähty kehityssuunnaksi, joka täytyy ottaa täysipainoisesti käyttöön, Korkeaoja arvioi.

Työttömyyskassat ovat sitoutuneet digitalisaatioon, tietojen vaihtoon ja yhteistyöhön.

‒ Se on ehdottomasti meidän jäsenten ja koko Suomen etu. Yhdessä pystymme viemään tietoa eteenpäin myös poliittisten päättäjien suuntaan, Korkeaoja sanoo ja kehottaa muita tiedon käyttäjiä ottamaan reippaasti yhteyttä epäselvissä tilanteissa.

Käyttäjät kertovat -sarjassa tulorekisterin tietoja käyttävät organisaatiot kertovat tiedon käytön hyödyistä ja haasteista omasta näkökulmastaan.

Lue myös:

Sivu on viimeksi päivitetty 18.8.2021