Selvitys: Valtaosa tulotiedoista ilmoitetaan edelleen kerralla oikein, mutta palkkojen korjaamisessa näkyy pientä nousua

14.4.2023

Palkkatietoja korjattiin tulorekisterissä viime vuonna melkein kuusi miljoonaa kertaa. Edelliseen vuoteen verrattuna korvaavien ilmoitusten määrä on kasvanut.

Työnantajan erillisilmoituksissa korvaavien ilmoitusten määrä on säilynyt ennallaan. Mitätöityjen ilmoitusten määrä sen sijaan on kasvanut molemmissa palkkojen ilmoituksissa.

Vähäisintä korjaaminen on etuuksissa.

Korvaavat ja mitätöidyt ilmoitukset suhteutettuna ilmoitusmääriin

Korvaavat ja mitätöidyt ilmoitukset suhteutettuna ilmoitusmääriin 2020–2022
Palkkatietoilmoitukset 2022 2021 2020
Korvaavat ilmoitukset (%-osuus voimassa olevista ilmoituksista) 4,2 % 3,1 % 3,0 %
Mitätöidyt ilmoitukset (%-osuus kaikista ilmoituksista) 3,7 % 2,6 % 3,5 %
Työnantajan erillisilmoitukset 2022 2021 2020
Korvaavat ilmoitukset (%-osuus voimassa olevista ilmoituksista) 1,5 % 1,5 % 2,0 %
Mitätöidyt ilmoitukset (%-osuus kaikista ilmoituksista) 2,9 % 2,6 % 2,9 %
Etuustietoilmoitukset 2022 2021*  
Korvaavat ilmoitukset (%-osuus voimassa olevista ilmoituksista) 1,3 % 1,5 %  
Mitätöidyt ilmoitukset (%-osuus kaikista ilmoituksista) 0,05 % 0,1 %  
* Etuuksien ilmoittaminen tulorekisteriin alkoi vuonna 2021.

Tiedot korjataan yleensä korvaavalla ilmoituksella

Korvaava ilmoitus on ensisijainen tapa korjata tulorekisteriin annetulla ilmoituksella olleet virheet. Nimensä mukaisesti korvaava ilmoitus korvaa alkuperäisen tulorekisteriin annetun ilmoituksen.

Tietyissä tilanteissa korvaavan ilmoituksen antaminen ei ole mahdollista. Jos olet esimerkiksi ilmoittanut virheellisen Y-tunnuksen tai henkilötunnuksen, haluat korjata maksupäivää tai vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppiä, korjaa ilmoitus mitätöimällä.

Palkkatietojen korjaamisen syyt ennallaan

Korjaaminen on selvästi yleisempää palkoissa kuin etuuksissa. Tulorekisteri on selvittänyt tarkemmin palkkojen korjaamista kahdesti: vuoden 2021 lopulla ja uudelleen nyt alkuvuodesta 2023.

Vasta valmistuneen selvityksen mukaan korjaamisen tavat ja syyt vaikuttavat olevan ennallaan. Tulorekisteristä korjataan väärä tai puutteellinen tieto: yleisimmin muutetaan tulolajeja tai lisätään ilmoitukselle tieto perusteettomasta edusta.

– Suurinta osaa palkkatietoilmoituksista korjataan edelleenkin vain kerran, mutta erityisesti 2–7 kertaa korjattujen ilmoitusten määrä on kasvussa. Tämä voi johtua siitä, että palkkaohjelmistot lähettävät koko aineiston automaattisesti uudelleen, vaikka korjauksia olisikin tehty vain osaan aineiston ilmoituksista, arvioi tulorekisterin johtava asiantuntija Sari Wulff.

Sama kehitys on nähtävissä mitätöityjen ilmoitusten kohdalla: viime vuonna mitätöidyistä ilmoituksista 83 %:ssa sisältö ei ollut muuttunut, kun verrattiin mitätöidyn ja sen tilalle annetun uuden ilmoituksen pituutta. Tämä viittaa siihen, että myös mitätöinneissä poistetaan ja lähetään uudelleen kaikki saman aineiston ilmoitukset, eikä vain virheellisiä ilmoituksia.

Valtaosa palkkaohjelmistoista tukee rajapinnan kautta tapahtuvaa korjaamista

Palkoista 94 % ilmoitetaan tulorekisteriin suoraan palkkaohjelmista rajapinnan kautta.

Tulorekisterin kyselyyn vastanneista palkkaohjelmistoista 88 % mahdollistaa myös korvaavan ilmoituksen antamisen rajapinnan kautta. Mitätöinnin mahdollistavista palkkaohjelmistoista 35,5 % muodostaa uuden ilmoituksen automaattisesti mitätöidyn ilmoituksen tilalle. Reilusti yli kolmannes (41 %) palkkaohjelmistoista antaa korjata osan virheistä ohjelmistossa, mutta osa korjauksista on tehtävä manuaalisesti tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Kun tarkasteltiin massakorjaamista eli useamman ilmoituksen korjaamista kerralla, palkkaohjelmistot jakaantuivat kolmeen samansuuruiseen ryhmään: ensimmäisessä korjaaminen on mahdollista laajasti, toisessa korjaaminen on mahdollista osin ja kolmannessa useamman ilmoituksen korjaaminen ei ole lainkaan mahdollista.

Aiemmin tästä aiheesta:

Selvitys: Suurin osa palkkatiedoista ilmoitetaan oikein – korjaaminen vähäistä

Sivu on viimeksi päivitetty 14.4.2023