Muutoksia tulorekisteri-ilmoittamisessa vuonna 2023

19.12.2022

Muutokset palkkatietoilmoitukselle 1.1.2023

  • Työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero ei saa sisältää white space -merkkejä. Tällaisia merkkejä ovat esimerkiksi välilyönnit ja rivinvaihdot. Tarkemmat tiedot merkeistä on lisätty palkkatietojen toimittamisen skeemadokumenttiin.
  • Tulonsaajan lisätiedon tyypiksi ei ole enää mahdollista virheellisesti antaa yhteisöä, jos on valinnut tulonsaajan tunnisteen tyypiksi suomalaisen henkilötunnuksen.
  • Palkkojen koodistoon lisätään tulonsaajan lisätiedon tyypiksi: EPPO-lain mukaista vakuutuspalkkaa saava henkilö. Kyseessä on vakuutuspalkka, joka on erityislainsäädännön perusteella maksettu muusta kuin ulkomaantyöstä Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) valtuutetulle. Samalla estetään 6 kuukauden säännön ilmoittaminen tätä tulonsaajan lisätiedon tyyppiä käytettäessä.

Muutokset etuustietoilmoitukselle 1.1.2023

  • Etuuksissa otetaan käyttöön kahdeksan uutta tulolajia. Tulolajit on kuvattu dokumentissa Etuudet - Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet 2023
  • Koodiston Vähennyksen tyyppi (DeductionType) koodi 8 - Palkansaajamaksujen vähennys voimassaolo päättyy 1.1.2023
  • Perhevapaiden tulolajeille lisätään pakolliseksi tiedoksi etuuden yksikkötieto. Yksikkötietona ilmoitetaan päivien määrä.
  • Käsittelysäännöillä estetään tunnisteettoman sijaissaajan lisääminen korvaavalle ilmoitukselle ja muutetaan Tietolähde-tieto pakolliseksi etuuksien mitätöintiaineistoille.

Muutokset yksityiskohtaisiin ohjeisiin

Lähes kaikkiin tulorekisterin yksityiskohtaisiin ohjeisiin on tehty täsmennyksiä. Yhteenveto muutoksista on kunkin ohjeen alussa.

Esimerkiksi kansainvälisten tilanteiden ohjeeseen on muun muassa täsmennetty, että mahdollisen suomalaisen henkilötunnuksen lisäksi verotunniste (TIN) on aina ilmoitettava rajoitetusti verovelvolliselle tulonsaajalle. Jos asuinvaltio ei myönnä verotunnistetta, verotunnisteen tilalla ilmoitetaan asuinvaltion myöntämä muu vastaava tunnus, kuten ulkomainen henkilötunnus.

Päivitetyt palkkojen ja etuuksien ilmoittamisen yksityiskohtaiset ohjeet julkaistaan verkkosivuillamme vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lisätietoa vuoden 2023 muutoksista:

Perustiedot-näkymä sähköiseen asiointipalveluun

Sähköiseen asiointipalveluun julkaistaan ensi vuoden alkupuolella uusi näkymä: Perustiedot. Uudessa näkymässä voit antaa yritykselle tai yksityishenkilölle oletustiedoista poikkeavan osoitteen.

Annettua osoitetta käytetään kaikkiin tulorekisteristä lähetettäviin kirjeisiin. Lisäksi tämä osoite esitäytetään maksajan tietoihin, jos annat ilmoituksia sähköisessä asiointipalvelussa.

Varmenteiden tilaaminen muuttuu

Uusi Verohallinnon varmennepalvelu otetaan käyttöön vuonna 2023. Rajapintahakemukset sekä varmenteiden tilaaminen ja hallinnointi siirtyvät uuteen palveluun.

Palvelun käyttöönoton jälkeen tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa ei voi enää tilata tai hallinnoida varmenteita. Uuden palvelun käyttöönotto ei vaikuta voimassa oleviin varmenteisiin, vaan ne pysyvät käytössä normaalisti koko voimassaoloaikansa.

Lue lisää uudesta varmennepalvelusta ja sen aikataulusta

Sivu on viimeksi päivitetty 19.12.2022