Mis on tuluregister?

Soome tuluregister on tuluandmete elektrooniline andmebaas. Tööandja või muu väljamakse tegija deklareerib tehtud maksed tuluregistris üldjuhul 5 päeva jooksul pärast maksepäeva. Tuluregistrisse deklareeritavad maksed on näiteks töötasud, erisoodustused, maksustatavad ja maksuvabad kuluhüvitised ning muud sissetulekud. Lisaks deklareeritakse tuluregistrisse ka pensionid ja toetused. Deklareerimiskohustus puudutab ka eraisikute tehtud makseid, nt töötasusid ja tööhüvitisi.

Tuluregistrisse kantavatele andmetele ei ole summa osas määratud alampiiri. Ka tulusaaja vanus ei oma deklareerimiskohustuse seisukohast tähtsust, deklareerida tuleb näiteks ka alaealistele tehtud maksed.

Andmed edastatakse tuluregistrisse elektrooniliselt. Paberkandjal võib andmeid teatada vaid erilisel ning mõjuval põhjusel. Eriliseks ja mõjuvaks põhjuseks võib lugeda näiteks juhtumit, kui elektrooniline deklareerimine on eraisikule, pärandvara haldajale, juhuslikule tööandjale või välismaalasele tehniliste takistuste tõttu võimatu.

Tuluregistrist jagatakse teavet tuluregistri andmete kasutajatele. Andmete kasutajad on seaduses sätestatud pooled, kellel on õigus kasutada tuluregistri andmeid oma tegevuses, näiteks erinevate toetuste määramise alusena.

Tuluregistrist saadav kasu

Tuluregister muudab tööandjate deklareerimiskohustuse lihtsamaks ja selgemaks. Tööandja deklareerib andmed makstud palkade kohta vaid ühe korra tuluregistrisse, kust kõik vastavate andmete kasutajad vajalikud andmed kätte saavad.

Tuluregister lihtsustab ja kiirendab asjaajamist. Paljud Soome ametiasutused nagu maksuamet ja pensioniamet saavad endale vajalikud andmed elektrooniliselt otse tuluregistrist. Tulusaajal ei ole vaja esitada toetuste taotlemisel eraldi andmeid saadud töötasust. Mitmesuguste toetuste määramise otsused põhinevad tänu tuluregistrile reaalajas andmetel.

Tulusaaja omakorda saab ajakohase tervikpildi talle makstud töötasude, pensioni ja toetuste kohta lihtsal moel ühest kohast. Tuluregistri elektroonilise teenuse kaudu on tulusaajal võimalus vaadata oma tuluandmeid ja muud teavet, milleks tal on vastavad volitused. Tulusaaja võib tellida ka oma tulude andmeid puudutava tuluregistri väljavõtte, mis on kokkuvõte tulusaaja suhtes deklareeritud tuludest.

Tuluregister aitab tõkestada varimajandust. Tuluregistri abil saab deklareerimise vead üsna kiiresti pärast töötasu maksmist kindlaks teha.

Milliseid deklaratsioone tuluregistrisse kantakse?

Tuluregistrisse esitatav deklaratsioon valitakse selle alusel, milliseid andmeid deklareeritakse.

  • Töötasu andmete deklaratsiooniga teatab tööandja makstud töötasud ja näiteks ka erisoodustused.
  • Tööandja erideklaratsiooniga esitab tööandja makstud haiguskindlustusmaksete kogusumma ja võimalikud mahaarvamised.
  • Andmed rahvusvahelise töötamise kohta esitatakse juhul, kui tulusaaja töötab välismaal.
  • Renditöötaja alustamisdeklaratsioon esitatakse välismaa renditöötaja kohta, kelle välisriigi ettevõte on rentinud Soomes asuvale töö tellijale.
  • Toetuste deklaratsiooni saavad esitada vaid seaduses sätestatud toetuste maksjad. Maksja deklareerib andmed makstud toetuste ja pensioni kohta.

Deklareerige andmed tuluregistrisse elektrooniliselt

Tuluregistrisse esitatakse andmeid elektrooniliselt. Andmed deklareeritakse elektrooniliselt deklareerija valitud tuluregistri kanalis. Tuluregistri kanalid on tehniline liides, elektrooniline asjaajamisteenus ja laadimisteenus. Paberkandjal võib andmeid deklareerida vaid erilisel ning mõjuval põhjusel. Andmeid ei saa deklareerida telefoni teel ega meiliga.

Kõige soovitatavam on deklareerida andmed tuluregistrisse otse palgaarvestuse programmist nn tehnilise liidese kaudu. Tehniline liides tähendab tuluregistri ja palgaarvestuse programmi vahel olevat tehnilist ühendust, mille abil saab andmed tuluregistrisse deklareerida automaatselt.

Väikeettevõtjad ja füüsilised isikud võivad kasutada tasuta teenust Palkka.fi, mis võimaldab arvestada palgad ja esitada andmed otse tuluregistrisse. Eraldi deklaratsiooni ei ole sellisel juhul vaja tuluregistrile esitada.

Andmeid saab tuluregistrisse deklareerida ka tuluregistri elektroonilise asjaajamisteenuse kaudu, kas laadides failid laadimisteenusesse või sisestades andmed eraldi veebivormi abil.

Tuluregistri elektroonilisse asjaajamisteenusesse saab sisse logida internetipanga tunnuste, mobiili ID või koodikaardi abil. Välisriigi ettevõtte välismaine esindaja saab ettevõtte nimel tuluregistris asju ajada, kui tal on kasutusel tuvastusteenus Finnish Authenticator ning Suomi.fi kaudu saadud vastav volitus.

Tuluregistris saab asju ajada eIDAS tunnustega, kasutades eIDAS-e teenusepäringu blanketti.

Loe lisateavet sisselogimise kohta (soome, rootsi või inglise keeles):

Sisselogimine tuluregistrisse

Suomi.fi volituse alusel saab asju ajada ettevõtte või eraisiku nimel

Kui andmete esitamiseks kasutatakse tuluregistri elektroonilist asjaajamisteenust, võib ettevõte anda näiteks raamatupidamisfirmale või palgaarvestajale volitused teatada andmed tuluregistrisse ettevõtte nimel.

Volituse võib anda vaid:

  • ettevõte tegevdirektor
  • ettevõte tegevdirektori asetäitja
  • ettevõtte töötaja, kellel on allkirja õigus ettevõtte nimel
  • füüsilisest isikust ettevõtja
  • isik, kellele keegi eelnevalt nimetatutest on andnud volitamisõiguse.

Volituse saab esitada teenuses Suomi.fi/valtuudet.

Loe volitamise kohta lisa (soome, rootsi või inglise keeles):

Organisatsioon: annab volitused tuluregistri elektroonilise asjaajamisteenuse kasutajatele

Sivu on viimeksi päivitetty 27.1.2021