Ohjeet kotitalouksille

Ilmoita maksamasi suoritukset tulorekisteriin, jos

  • ostat palvelun yritykseltä tai henkilöltä, joka ei kuulu ennakkoperintärekisteriin
  • maksat palkkaa eli olet tehnyt työsopimuksen työntekijän kanssa.

Ilmoittamiselle ei ole euromääräistä alarajaa eikä ikärajaa – ilmoita siis kaikensuuruiset ja kaikenikäisille maksamasi palkat ja palkkiot.

Kotitaloudella tarkoitetaan yksityishenkilöä tai kuolinpesää.

Selvitä velvollisuutesi työnantajana

Velvollisuuksiin vaikuttaa se, maksatko palkkaa vai työkorvausta. Myös palkan määrä ja työntekijän ikä vaikuttavat.

Selvitä velvollisuutesi Verohallinnon ratkaisuapurin avulla

Saat ohjeet ennakonpidätyksen tekemiseen ja muihin työn teettäjän velvollisuuksiin eri tilanteissa. Voit myös lukea sivuilta siitä, miten palkka ja työkorvaus eroavat toisistaan.

Yksityiskohtaiset ohjeet ja esimerkit

Ilmoittaminen kotitalouksille – tutustu esimerkkeihin ja lue lisää ilmoittamisesta eri tilanteissa:

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: kotitalous työn teettäjänä

Sivu on viimeksi päivitetty 9.2.2024