Vuosimuutokset 2023: pieniä tarkennuksia tulorekisterin tietosisältöön ja tietojen käsittelyyn

29.6.2022

Tällä hetkellä tiedossa olevat vuoden 2023 tulorekisteri-ilmoittamisen muutokset on esitelty yhteistyön verkostolle ja ohjelmistotaloille kesäkuun alussa. Muutoksia on tulossa palkka- ja etuustietoilmoituksille.

Säädösvalmistelussa on vielä jonkin verran asioita, joiden eteneminen voi lisätä muutosten määrää. Seuraamme valmistelun etenemistä ja kerromme tulorekisteriin liittyvistä ajankohtaisista muutoksista aina verkkosivuillamme. Lisäksi tiedotamme muutoksista erikseen yhteistyön verkoston jäseniä sekä yhteyshenkilönsä tulorekisterille ilmoittaneita ohjelmistotaloja.

Tiedossa olevat muutokset ja seurannassa olevat asiat kuten hallituksen esitys taloudellisesta työnantajasta on esitelty lyhyesti ohjelmistotalopäivän materiaalissa.

Järjestämme vielä ennen vuodenvaihdetta asiakastilaisuuden, jossa käymme läpi ensi vuodenvaihteessa voimaantulevat muutokset.

Muutokset palkkatietoilmoitukselle 1.1.2023

Työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero ei saa jatkossa sisältää white space -merkkejä. Tällaisia merkkejä ovat esimerkiksi välilyönnit ja rivinvaihdot. Tarkemmat tiedot merkeistä on lisätty palkkatietojen toimittamisen skeemadokumenttiin.

Jatkossa ei ole mahdollista antaa tulonsaajan lisätiedon tyypiksi yhteisöä, jos on valinnut tulonsaajan tunnisteen tyypiksi suomalaisen henkilötunnuksen.

Palkkojen koodistoon lisättävä uusi arvo ja siihen liittyvä käsittelysääntö koskevat vain pientä syyttäjien joukkoa. Koodistoon lisätään tulonsaajan lisätiedon tyypiksi: EPPO-lain mukaista vakuutuspalkkaa saava henkilö. Kyseessä on vakuutuspalkka, joka on erityislainsäädännön perusteella maksettu muusta kuin ulkomaantyöstä Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) valtuutetulle. Samalla estetään 6 kuukauden säännön ilmoittaminen tätä tulonsaajan lisätiedon tyyppiä käytettäessä.

Muutokset etuustietoilmoitukselle 1.1.2023

Etuustietoilmoitukselle lisätään uusi tulolaji: Muutosturvaraha (1426). Tulolaji liittyy 55 vuotta täyttäneiden työllistymisen tukemiseen. Muutosturvarahaa maksavat työttömyyskassat ja Kela.

Perhevapaiden tulolajeille lisätään pakolliseksi tiedoksi etuuden yksikkötieto. Yksikkötietona ilmoitetaan päivien määrä. Pakollisuus koskee vuodesta 2023 alkaen sekä vanhoja että uusia 1.8.2022 voimaan tulevia tulolajeja.

Lisäksi käsittelysäännöillä estetään sijaismaksajan vaihtaminen korvaavalle ilmoitukselle ja muutetaan Tietolähde-tieto pakolliseksi etuuksien mitätöintiaineistoille.

Virheselitteiden merkkimäärää kasvatetaan

Tulorekisterin tavoitteena on kuluvan vuoden aikana parantaa teknisessä rajapinnassa käytettävien virhekoodien selitteiden ymmärrettävyyttä. Samalla selitteiden maksimipituutta kasvatetaan nykyisestä 200 merkistä 450 merkkiin.

Perhevapaauudistus voimaan 1.8.2022

Perhevapaiden uudet tulolajit raskausraha, vanhempainraha, osittainen vanhempainraha ja erityisraskausraha tulevat käyttöön elokuun alussa. Uudet tulolajit näkyvät myös palkallisten ja palkattomien poissaolojen syykoodien nimissä. Tietoja voi ilmoittaa 45 päivää ennen maksupäivää eli 17.6. alkaen.

Tutustu myös vuoden 2023 teknisiin dokumentteihin

Vuoden 2023 tekninen dokumentaatio on julkaistu. Samalla olemme luopuneet vuosikohtaisista dokumentaatiosivuista. Jatkossa löydät Dokumentaatio-sivulta sekä tulorekisterin voimassa olevat että tulevan vuoden sisältökuvaukset ja skeemat.

Vuoden 2023 dokumentaatiota sovelletaan ilmoituksiin, joissa suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä on 1.1.2023 tai sen jälkeen. Tietoja voi ilmoittaa aikaisintaan 45 päivää ennen vuodenvaihdetta.

Myös aiempien vuosien dokumentaatio on edelleen nähtävillä omalla arkistosivullaan.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.6.2022