Palkkatietojen korjaaminen tulorekisterissä on vähentynyt

12.3.2021

Vuonna 2019 tulorekisteriin ilmoitettiin yli 56 miljoonaa palkkatietoa. Korjauksia tehtiin 12 prosenttiin tiedoista. Vuonna 2020 luvut olivat 49,5 miljoonaa palkkatietoa ja 6 prosenttia.

Suorituksen maksaja korjaa palkkatiedoissa olevat virheet yleensä antamalla korvaavan ilmoituksen. Tietyissä tilanteissa alkuperäinen ilmoitus voidaan myös mitätöidä ja antaa jälkeen uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla. Vuonna 2019 korvaavia ilmoituksia annettiin 2,8 miljoonaa ja mitätöiviä ilmoituksia 3,8 miljoonaa kappaletta. Viime vuonna kumpaakin ilmoitustyyppiä käytettiin 1,5 miljoonaa kertaa.

Oikeat tiedot tulorekisterissä ovat kaikkien etu

Tulorekisterin tiedot ovat reaaliaikaisesti eri viranomaisten käytettävissä heti ilmoituksen antamisen jälkeen ja niitä tarvitaan useisiin käyttötarkoituksiin. Oikeat tulorekisteritiedot ovat niin työnantajan kuin tulonsaajankin etu.

Työnantajan tai muun suorituksen maksajan on korjattava ilmoittamissaan palkkatiedoissa olevat virheet heti, kun virhe on huomattu. Tulorekisteriin ilmoitetuista tiedoista ja niiden korjaamisesta vastaa suorituksen maksaja. Tulorekisteriyksikön virkailija tai tulonsaaja ei voi korjata tietoja tulorekisteriin.

Korjaamiseen on hyvä kiinnittää erityistä huomiota etenkin vuoden alussa. Verohallinto muistuttaa, että kun korjaat viime vuoden 2020 tiedot 15.3.2021 mennessä, korjaukset ehtivät palkansaajien esitäytetyille veroilmoituksille.

Suorituksen maksajan velvollisuus huolehtia tietojen oikeellisuudesta on voimassa niin kauan, kun tietoja tulorekisterissä säilytetään. Tietojen säilytysaika tulorekisterissä on 10 vuotta tiedon tallentamisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien.

Näin korjaat palkkatietoilmoituksen tulorekisterissä

Infograafi, jossa on kuvattu miten palkkatietoja korjataan tulorekisterissä.

Lue lisää ilmoitusten korjaamisesta:

Sivu on viimeksi päivitetty 12.3.2021