Ilmoita tiedot jo etukäteen ja muita vinkkejä kesän tulorekisteri-ilmoittamiseen

16.6.2022

Voit ilmoittaa tietoja tulorekisteriin 45 päivää ennen maksupäivää. Laske 45 päivään mukaan kuluva päivä eli päivä, jona ilmoitat. Tällaisia tietoja ovat muun muassa rahana maksetut suoritukset, luontoisedut ja tulevaisuudessa alkava palvelussuhde.

Joitakin tietoja voit ilmoittaa tulevaisuuteen ilman aikarajaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi palvelussuhteen päättyminen, työskentely- ja oleskelujaksot sekä poissaolotiedot.

Työnantajan erillisilmoituksella annettavan työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärän ja sairausvakuutusmaksusta tehtävien vähennysten määrän voit ilmoittaa aikaisintaan kuukautta ennen kohdekauden alkua. Sen sijaan Ei palkanmaksua -tiedon voit ilmoittaa kuudelta kalenterikuukaudelta etukäteen.

Lue lisää tietojen ilmoittamisen määräajoista

Lomapalkalle ei ole tulorekisterissä omaa tulolajia

Loman ajalta maksettu ja kertynyt tulo ilmoitetaan tulolajilla Aikapalkka (201). Lomaraha puolestaan ilmoitetaan tulolajilla Lomaraha (213).

Jos loman ajalta maksetun tulon maksuperuste on ollut esimerkiksi suorituspalkka tai provisio, lomapalkka ilmoitetaan tulolajilla Provisiopalkka (220) tai Urakkapalkka (227) sen mukaan, millä perusteella tulo on maksettu.

Lisäksi suositellaan, että maksaja ilmoittaa palkallisen poissaolon syyksi vuosiloman ja ilmoittaa lisäksi poissaolojakson ja palkan määrän palkallisen poissaolon ajalta.

Ilmoita kesätyöntekijän palkat tulorekisteriin

Ilmoita tulorekisteriin tiedot maksamistasi palkoista ja palkkiosta. Ilmoittamiselle ei ole euromääräisiä alarajoja. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös lyhytaikaisia työsuhteita ja alaikäisille maksettuja suorituksia.

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa. Työnantaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin.

Palkkatietoilmoituksen lisäksi työnantaja antaa työnantajan erillisilmoituksen kerran kuukaudessa tulorekisteriin. Ilmoitus annetaan maksukuukautta seuraavan kuukauden 5.päivään mennessä.

Palkka.fi ilmoittaa tiedot automaattisesti

Jos lasket palkat maksuttomassa Palkka.fi-palvelussa, siirtyvät tiedot maksetuista palkoista automaattisesti tulorekisteriin eikä erillistä tulorekisteri-ilmoitusta tarvitse tehdä.

Voit ilmoittaa tiedot myös tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Tutustu sähköisen asiointipalvelun käyttöohjeisiin ja kirjaudu palveluun

Myös työkorvaukset keikkatöistä ilmoitetaan tulorekisteriin

Esimerkiksi remonttityöntekijät, muusikot ja pitopalvelun järjestäjät työskentelevät usein keikkaluonteisesti. Ilmoita keikkatyöläisille maksetut työkorvaukset tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa palkkatietoilmoituksella, jos:

  • palveluntarjoaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.
  • julkisten alojen eläkelain piiriin kuuluva maksaja maksaa työkorvauksen ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle tulonsaajalle, jolla ei ole omaa yrittäjän eläkevakuutusta
  • tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen.

Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen tarkoittaa, että palveluntarjoaja huolehtii verojen maksamisesta itse. Tiedon voi tarkistaa YTJ-palvelusta.

Ulkomaalaisten kausityöntekijöiden tunnisteet

Tulorekisteriin tiedot ilmoitetaan ensisijaisesti tulonsaajan suomalaisella tunnisteella. Jos tulonsaajalla ei ole suomalaista tunnistetta, voit ilmoittaa tiedot ulkomaisella tunnisteella.

Jos ulkomaistakaan tunnistetta ei ole, voit ilmoittaa tiedot ilman asiakastunnistetta. Jos tulonsaajalla ei ole suomalaista tunnistetta, ilmoita palkkatietoilmoituksella tulonsaajan nimi, osoite ja syntymäaika ja sukupuoli.

Jos tulonsaaja saa myöhemmin suomalaisen henkilötunnuksen, ilmoita tämän jälkeen sekä suomalainen henkilötunnus että ulkomainen tunniste.

Lue lisää tulorekisterin asiakastunnisteista

Tutustu myös

Kotitalous työn teettäjänä – mitä ja milloin ilmoitetaan tulorekisteriin?

Sivu on viimeksi päivitetty 16.6.2022