Ilmoita luontoisedut palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin kuukausittain

26.1.2023

Luontoisetu on veronalaista palkkatuloa, josta työnantaja toimittaa ennakonpidätyksen ja maksaa sosiaalivakuutusmaksut.

Ilmoita luontoisedut 300-sarjan tulolajeilla. Anna ilmoitus viimeistään luontoisedun kertymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä.

Jos työntekijä saa myös rahapalkkaa

Voit ilmoittaa luontoisedut joko samalla palkkatietoilmoituksella rahapalkan kanssa tai erikseen omalla palkkatietoilmoituksellaan. Ilmoita rahapalkat eriteltyinä (200-sarjan tulolajeilla) tai yhteissummana (100-sarjan tulolajeilla).

Tutustu tarkemmin palkkojen tulolajeihin. Tulolajien listauksessa on kerrottu, missä tilanteissa tulolajeja käytetään ja mitä eri sosiaalivakuutusmaksuja niistä maksetaan.

Jos maksat luontoisedun kertymiskuukaudelta kertynyttä rahapalkkaa seuraavan kuukauden aikana, voit halutessasi ilmoittaa luontoisedun kyseisen kuukauden tuloksi. Tee ilmoitus silloin viimeistään sitä kuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä, jonka tuloksi ilmoitat luontoisedun.

Jos työntekijä saa pelkän luontoisedun

Ilmoita myös tällöin luontoisetu kuukausittain, viimeistään luontoisedun kertymiskuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä.

Merkitse maksupäiväksi jokin päivä siitä kuukaudesta, jonka aikana etu on nautintaperiaatteen mukaan ollut tulonsaajan käytettävissä. Maksupäivä voi olla esimerkiksi kuun viimeinen päivä.

Ilmoita myös ennakonpidätys ja työntekijältä peritty korvaus omina tulolajeinaan

Voit laskea luontoisedusta perityn ennakonpidätyksen yhteen muiden saman ilmoituksen ennakonpidätysten kanssa ja ilmoittaa ne yhteissummana tulolajilla Ennakonpidätys (402).

Jos perit työntekijältä luontoisedusta korvauksen, myös se pitää ilmoittaa tulorekisteriin.

Ilmoita autoedusta peritty korvaus (tulolaji 401), työsuhdematkalipusta peritty korvaus (415) ja polkupyöräedusta peritty korvaus (420) omina tulolajeinaan. Ilmoita muista kuin edellä mainituista luontoiseduista peritty korvaus tulolajilla Muista luontoiseduista peritty korvaus (407).

Poikkeus: puhelinedun voit tietyissä tilanteissa ilmoittaa kerran vuodessa

Työntekijä saa puhelinedun, kun työnantaja maksaa hankkimansa ja kustantamansa puhelinliittymän kulut myös työntekijän vapaa-ajan yksityiskäytöstä.

Ilmoita puhelinetu joko tulolajilla Puhelinetu (330) tai tulolajilla Muu luontoisetu (317). Jos käytät tulolajia 317, ilmoita edun tyyppinä Puhelinetu. Jos perit työntekijältä puhelinedusta korvauksen, ilmoita se tulolajilla Muista luontoiseduista peritty korvaus (407).

Jos tulonsaajalla on pelkkä puhelinetu, voit ilmoittaa puhelinedun etukäteen tammikuun ilmoituksella koko vuodelta kerralla, jos

  • henkilölle ei makseta mitään muuta tuloa eikä anneta muuta etua ja
  • puhelinetu ei ole työeläke-, työttömyys- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksujen alaista.

Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, jos puhelinetu on annettu YEL- tai MYEL-vakuutetulle yrittäjälle tai osakkaalle.

Ilmoita puhelinetu palkkatietoilmoituksella käyttämällä yllä mainittuja tulolajeja. Anna ilmoituksella maksajan ja saajan tietojen lisäksi vakuuttamisen poikkeustilanteen tyypit:

  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus).

Lue lisää luontoiseduista ja niiden ilmoittamisesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.1.2023