Omat tulotiedot

Voit katsella työnantajasi ja muiden sinulle suorituksia maksaneiden ilmoittamia tietoja tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Näet tulorekisteristä kaikki 1.1.2019 jälkeen sinulle maksetut palkat, palkkiot, luontoisedut ja muut ansiotulot kuten kustannusten korvaukset sekä 1.1.2021 jälkeen maksetut eläkkeet ja etuudet. 

Maksajan on ilmoitettava tiedot tulorekisteriin viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä.

Esimerkki: Palkkapäiväsi on ollut 15.1., tiedot näkyvät tulorekisterissä viimeistään 20.1.

Tiedot näkyvät lähtökohtaisesti tulorekisterissä viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Jos tietoja ei näy tulorekisterissä, varmista työnantajaltasi tai muulta suorituksen maksajalta, onko tiedot ilmoitettu tulorekisteriin. Jos suorituksen maksaja on kotitalous, tiedot näkyvät tulorekisterissä myöhemmin. Kotitaloudet voivat ilmoittaa tiedot palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden viidenteen päivään mennessä. Tulorekisteriyksikkö ei voi lisätä tietoja tulorekisteriin, vaan suorituksen maksaja on aina velvollinen ilmoittamaan tiedot.

Tiedoissa on virhe

Jos huomaat tiedoissa virheen, pyydä suorituksen maksajaa korjaamaan tiedot. Tulorekisteriyksikkö ei lain mukaan saa tietoja korjata, vaan suorituksen maksajan on korjattavat tiedot. On tärkeää, että tiedot ovat tulorekisterissä oikein, koska tietoja käyttävät esimerkiksi Verohallinto, työeläkeyhtiöt ja Kela erilaisten päätösten tekemisessä. Jos suorituksen maksajaa ei enää ole tai suorituksen maksaja ei pyynnöstäsi huolimatta korjaa tietoja, sinun on itse ilmoitettava oikeat tiedot esimerkiksi verotukseen ja etuuden maksajille.

Omien tulotietojen haku

Hae omia tulotietojasi valitsemalla haluamasi aikavälin alku- ja loppupäivä kalenterivalikosta. Haun aikaväli voi olla enimmillään kaksi vuotta.

  • Palkkatietoilmoitukset: työnantajien ja muiden suorituksen maksajien antamat ilmoitukset palkoista, palkkioista, luontoiseduista ja muista ansiotuloista. 
    • Valitsemalla rivin näet listauksen palkkatietoilmoituksista. Valitsemalla tämän jälkeen yksittäisen ilmoituksen rivin näet tarkemmat tiedot kyseisestä ilmoituksesta.
  • Ilmoitukset, joissa on poissaolotietoja: poissaoloja sisältävät ilmoitukset ja ilmoitukset, joissa on ilmoitettu, että poissaoloja ei ole.
    • Valitsemalla rivin voit tarkastella ilmoitettuja poissaolojasi. Poissaoloja ovat esimerkiksi vanhempainvapaa tai kertausharjoitukset. Poissaolotietojen ilmoittaminen on työnantajalle vapaaehtoista, joten kaikki poissaolot eivät välttämättä näy tulorekisterissä.
  • Etuustietoilmoitukset: suorituksen maksajien antamat ilmoituksista eläkkeistä ja etuuksista.
    • Valitsemalla rivin näet listauksen etuustietoilmoituksista. Valitsemalla tämän jälkeen yksittäisen ilmoituksen rivin näet tarkemmat tiedot kyseisestä ilmoituksesta.

Sivulla näkyvät myös tulolajeittain järjestettynä suoritusten maksajien ilmoittamat tiedot sinulle maksetuista palkoista ja etuuksista sekä niistä tehtävistä vähennyksistä. Voit tarkastella tietoja valitsemalla rivin. Sivulta Palkkojen tulolajit voit katsoa, millaisia tuloja eri tulolajeilla ilmoitetaan ja sivulta Etuuksien tulolajit voit lukea etuuksien tulolajeista.

Palkkalaskelman ja tulorekisterin tiedot voivat poiketa toisistaan

Huomaathan, että työnantajalta saamasi palkkalaskelman tietoryhmät voivat erota tulorekisterin tulolajeista. Palkanlaskelmallasi näkyvät työnantajasi käyttämät palkkalajit. Tulorekisteriin tiedot taas ilmoitetaan tulorekisterin tulolajeja käyttäen. Tutustu tulolajeihin ja niiden sisältöihin.

Tulorekisteriote

Tulorekisteriote on raportti sinulle maksetuista tuloista, jotka tulojen maksajat ovat ilmoittaneet tulorekisteriin. Voit tilata pdf-muotoisen otteen sähköisestä asiointipalvelusta kohdasta Tulorekisteriote. Lue käyttöohje: Tulorekisteriote

Sivu on viimeksi päivitetty 6.7.2022