Tulorekisterin tietoturvasertifikaatti

Verohallinnon Tulorekisteriyksikön tietoturvalle on myönnetty kansainvälinen ISO/IEC 27001 -standardin mukainen tietoturvasertifikaatti 22.8.2019. Sertifikaatti on osoitus siitä, että tulorekisterissä käytettävä toimintamalli ohjaa tietoturvan hallintaa laajasti.

Tulorekisteri sisältää kattavasti tulo- ja henkilötietoja. Tällä hetkellä rekisteriin ilmoitetaan maksetut palkat ja vuodesta 2021 alkaen myös eläke- ja etuustulot. Tietoturvan hallintajärjestelmällä varmistetaan, että tulorekisterin tiedot säilyvät luotettavasti ehyenä ja saatavilla niitä tarvitseville. Lisäksi varmistetaan, että tiedot eivät häviä tai joudu vääriin käsiin. ISO/IEC -27001 standardi huomioi tietoturvallisuuden laajasti eri näkökulmista.

Lisätietoja tietoturvallisuuden ISO/IEC 27001 -sertifioinnista on Kiwa Inspectan verkkosivuilla (kiwa.com).