Varmennepalvelun sidosryhmätestaus

Tulorekisterin teknisiä rajapintoja käyttävät organisaatiot tunnistetaan käyttämällä tulorekisterin varmennepalvelua. Ratkaisu pohjautuu digitaalisiin varmenteisiin (Public Key Infrastructure).

Varmennepalvelua hyödyntävät kaikki organisaatiot, jotka tuottavat aineistoja tulorekisteriin ja noutavat aineistoja sieltä teknisen rajapinnan kautta.

Varmenne myönnetään organisaatiolle, joka vastaa tietojen toimittamisesta tulorekisteriin tai jolla on oikeus saada tietoja tulorekisteristä. Varmenteella tunnistetaan tietoja tuottava tai käyttävä organisaatio sekä varmistetaan aineiston muuttumattomuus. Varmenteet myönnetään käyttötarkoituksen mukaan. Tutustu varmenteita käsittelevään dokumentaatioon.

Tulorekisterin teknistä rajapintaa ja varmennetta voi testata ennen käyttöönottoa. Testaus tapahtuu tulorekisterin sidosryhmätestausympäristössä. Lue lisää sidosryhmätestauksesta.

Varmennepalvelun sidosryhmätestausympäristön osoite: https://pkiws-testi.vero.fi/2017/10/CertificateServices

Kun organisaatio on sopinut tulorekisterin kanssa teknisen rajapinnan testauksesta, varmenteen noutaminen ja käsittely tulorekisterin sidosryhmätestausympäristössä voi alkaa.

Sidosryhmätestauksen varmennekohtaiset CA-paketit:

Paketeissa

 • yksinkertainen README englanniksi
 • juurivarmenne
 • välitason varmenne
 • julkaisijan varmenne
 1. Tulorekisterin ja Verohallinnon palvelut: IRServicesTestIssuingCAv1-chain.cacert.zip
 2. Tulorekisterin ulkopuoliset tukipalvelut: IRExternalDataProvidersTestIssuingCAv1-chain.cacert.zip
 3. Tulorekisterin ulkopuoliset tukipalvelut SFTP: IRExternalDataProvidersSFTPTestIssuingCAv1-chain.cacert.zip
 4. Tiedon käyttäjät SFTP: IRIncomeDataUsersSFTPTestIssuingCAv1.cacert.zip
 5. Tiedon käyttäjät: IRIncomeDataUsersTestIssuingCAv1-chain.cacert.zip
 6. Palkkatiedon tuottajat: DataProvidersTestIssuingCAv1-chain.cacert.zip
 7. Palkkatiedon tuottajat SFTP: DataProvidersSFTPTestIssuingCAv1-chain.cacert.zip
 8. Etuustiedon tuottajat: IRBenefitDataProvidersTestIssuingCAv1-chain.cacert.zip 
 9. Etuustiedon tuottajat SFTP: IRBenefitDataProvidersSFTPTestIssuingCAv1-chain.cacert.zip 

Varmennepalvelun testipenkki 

Varmennepalvelun testipenkin tarkoitus on edesauttaa varmennepalvelun rajapintaa käyttävän sovelluksen kehittämistä. Testipenkissä on mahdollista testata varmennepyyntöä, noutoa ja uusimista.

 1. Varmennepalvelu - testipenkki (pdf), 18.9.2020, versio 1.02
 2. Varmennepalvelu - testipenkki (ZIP), 30.4.2018
Sivu on viimeksi päivitetty 18.9.2020