Tulorekisteri valmistui – verokortin teko entistä helpompaa, myös opintotukea saavat hyötyvät

27.1.2021

Tulorekisteri on valmistunut. Rekisteri kattaa nyt suomalaisten palkkatietojen lisäksi myös eläke- ja etuustiedot, jotka tulivat mukaan rekisteriin vuoden 2021 alusta.  Tulorekisteri hyödyttää viranomaisten kanssa asioivia jo nyt: rekisteristä on apua esimerkiksi verokortin tekijöille ja opintotuen saajille.

Tulorekisterin perustaminen oli yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista julkisten palvelujen digitalisoinnissa.  Tavoitteena oli digitalisoida palkka-, eläke- ja etuustietojen ilmoittamista ja saada aikaan säästöjä, kun tiedot ovat kaikkien hyödynnettävissä samassa paikassa. Ennen tulorekisteriä työnantajat ilmoittivat tiedot maksamistaan palkoista ja muista ansiotuloista moninkertaisesti eri tahoille eri muodoissa ja aikatauluissa.

Tähän mennessä tulorekisteriin on tullut 108 miljoonaa palkkatietoilmoitusta, 4,6 miljoonaa työnantajan erillistietoilmoitusta ja 4 miljoonaa etuustietoilmoitusta. Tämän vuoden aikana tulorekisteriin odotetaan yhteensä 70 miljoonaa etuustietoilmoitusta.

– Tulorekisterin taloudelliset hyödyt ovat ennen kaikkea kiinni siitä, miten tulorekisterin tietoihin oikeutetut organisaatiot hyödyntävät tietoja.Tulorekisteri tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden hakea tiedot omiin järjestelmiin rajapintojen kautta, Tulorekisteriyksikön johtaja Terhi Holmström Verohallinnosta sanoo.

Tulorekisterin tietoja hyödyntävät esimerkiksi Verohallinto, Kela, Tilastokeskus, työeläkelaitokset, vahinkovakuutusyhtiöt, työttömyyskassat sekä kunnat ja kuntayhtymät.

OmaVerossa tulotiedot saa verokortin pohjaksi suoraan tulorekisteristä

Tulorekisteriin ilmoitetut palkkatiedot näkyvät automaattisesti Verohallinnon verkkopalvelussa OmaVerossa. Esimerkiksi verokortin tekijä voi palvelussa klikata tulorekisterin tiedot tuloista verokorttihakemuksen pohjaksi.

– Verokortin tekoa varten asiakkaalla pitää aina olla tiedot jo kertyneistä tuloista ja arvio loppuvuoden tuloista. Verokortin tekijälle on huomattava helpotus, että tulotietoja ei tarvitse etsiä erikseen palkkakuiteista, vaan OmaVero tarjoaa suoran näkymän tulorekisteriin ilmoitettuihin palkka- ja etuustietoihin, ylitarkastaja Päivi Ylitalo Verohallinnosta sanoo.

OmaVerossa asioineet ovat hyödyntäneet tulorekisterin tietoja viime huhtikuun jälkeen yhteensä 66 000 kertaa.

Kela hyödyntää tulorekisterin tietoja ensimmäistä kertaa opintotuen tulovalvonnassa

Tulorekisteri vähentää myös opintonsa aloittaneiden, valmistuneiden ja opintotukiaikansa loppuun käyttäneiden tarvetta selvittää Kelalle, mikä osa vuosituloista on saatu muuna kuin opiskeluaikana.

– Ensimmäistä kertaa Kelalla on nyt käytössä tieto, milloin opiskelija on saanut vuoden 2019 palkkatulonsa. Kun tulorekisterin tulotietojen perusteella on varmaa, että opiskeluaikana saadut tulot eivät olleet liian suuret, Kela ei lähetä opiskelijalle päätösehdotusta opintotuen takaisinperinnästä. Silloin opiskelijan ei myöskään tarvitse tehdä uudelleenkäsittelypyyntöä, Kelan opintotukiryhmän vastaava suunnittelija Ilpo Lahtinen sanoo.

Tulorekisterin ansiosta Kela tekee tänä vuonna noin 4000 opintotukiin liittyvää päätösehdotusta vähemmän.

– Jos opintonsa aloittanut, valmistunut tai enimmäistukiaikansa loppuun käyttänyt opiskelija kuitenkin saa päätösehdotuksen, hänen ei tarvitse liittää uudelleenkäsittelypyyntöön todistuksia tuloista, joiden tiedot ovat tulorekisterissä, Lahtinen jatkaa.

Tulorekisteristä hyötyvät myös muut Kelan asiakkaat. Koska Kela saa esimerkiksi päivärahahakemusta varten tarvittavat tulotiedot suoraan tulorekisteristä, ei hakijan tarvitse toimittaa tulotietoja itse.

Lisätietoja: