Lähetetyt aineistot

Voit hakea ja katsella aineistoja, jotka on lähetetty tulorekisteriin teknisen rajapinnan ja latauspalvelun kautta. Voit hakea hakuehdoilla tai viitteellä. Haun jälkeen voit myös mitätöidä valitsemasi aineiston.

Voit hakea ja katsella sellaisia aineistoja, joiden katseluun olet saanut valtuuden. Jos organisaatiolla on esimerkiksi käytössä maksajan aliorganisaation tunniste, näkyvät hakutuloksissa vain ne aliorganisaation ilmoitukset, joihin sinulla on valtuus.

Hakuehdot

Voit hakea aineistoja tulorekisterin vastaanottopäivän mukaan. Valitse aikavälin alku- ja loppupäivä kalenterivalikosta. Valitse lopuksi Hae.

Viite

Voit hakea lähetettyjä aineistoja myös aineistoviitteellä. Valitse viitteen tyypiksi tulorekisterin aineistoviite tai omistajan aineistoviite. Anna viite ja valitse lopuksi Hae.

Hakutulokset

Hakutuloksissa näet tulorekisteriin lähetetyt aineistot ja niiden lukumäärän. Aineistot on lueteltu vastaanottohetken mukaan uusimmasta vanhimpaan.

Luettelossa näytetään seuraavat aineiston tiedot:

Vastaanotettu: päivä ja kellonaika, jolloin aineisto on vastaanotettu tulorekisteriin.

Tyyppi: aineiston tyyppi eli ilmoitus, aineistotilaus tai mitätöinti.

Sisältö: aineiston sisältämien ilmoitusten, mitätöintien tai tilausten lukumäärä.

Aineistoviite: omistajan aineistoviite, joka yksilöi kaikki tulorekisteriin toimitetut aineistot.

Kanava: kanava, jonka kautta aineisto on toimitettu tulorekisteriin.

Tila: aineiston tila voi olla jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Tuntematon – aineiston tilaa ei voida määritellä
  • Käsittelyssä – aineistoa käsitellään tulorekisterissä
  • Voimassa – aineisto on vastaanotettu tulorekisteriin onnistuneesti ja voimassa
  • Hylätty vastaanotossa – aineisto on hylätty vastaanotossa
  • Hylätty käsittelyssä – aineisto on hylätty käsittelyssä
  • Mitätöity – aineisto on mitätöity, eikä se ole enää voimassa

Voit järjestää hakutuloksia klikkaamalla sarakeotsikkoa.

Valitsemalla yhden rivin voit siirtyä tarkastelemaan yksittäisen aineiston tietoja.

Aineiston tiedot

Aineiston tiedoissa näet yksityiskohtaisia tietoja valitsemastasi aineistosta.

Aineiston sisältö: Kohdassa näet kaikki aineiston sisältämät kohteet, vaikka ne olisi myöhemmin korvattu tai mitätöity. Jos haluat nähdä ilmoituksen tämänhetkisen tilanteen, siirry tarkastelemaan yksittäistä ilmoitusta Annetut ilmoitukset -sivulle.

Vastaanotettu: Kohdassa näet päivämäärän ja kellonajan, jolloin aineisto on vastaanotettu tulorekisteriin.

Aineisto muodostettu: Kohdassa näet päivämäärän ja kellonajan, jolloin aineisto on muodostettu aineiston toimittajan järjestelmässä.

Virheellisten tietojen käsittelyn ohjaus: Kohdassa näet maksajan valitseman ilmoitusten käsittelytavan. Vaihtoehdot ovat:

  • Vain virheelliset kohteet (ilmoitukset, mitätöintitiedot) hylätään: Aineistossa olevat virheettömät ilmoitukset tallennetaan tulorekisteriin ja vain virheelliset hylätään.
  • Koko aineisto hylätään: Jos aineistossa on virheellisiä ilmoituksia, koko aineisto hylätään.

Takaisin-painikkeesta siirryt takaisin hakutuloksiin.

Aineiston mitätöinti

Voit mitätöidä vain sellaisen tulorekisteriin lähetetyn ilmoitus- tai tilausaineiston, jonka tila on Voimassa.

Valitse aineisto, jonka haluat mitätöidä. Tarkista, että aineistoviite täsmää mitätöitävään aineistoon.

Valitse sivun oikeasta yläkulmasta Mitätöi aineisto ja vahvista mitätöinti. Huomioi, että mitätöintiä ei voi peruuttaa.

Katso ohjevideo aineiston mitätöinnistä (YouTube, pituus 1:36 min)