Latauspalvelu

Latauspalvelussa voit lähettää XML-muotoisia tiedostoja tulorekisteriin tai tehdä aineistotilauksen tulorekisteriin ilmoitetuista tiedoista. Muodosta tiedosto omassa järjestelmässä ennen sen lähettämistä latauspalveluun. Voit lähettää tietoja oman käyttäjäroolisi valtuuksien mukaisesti, palvelu tarkistaa valtuudet tiedoston lähettämisen yhteydessä.

Tiedoston latautuminen tulorekisteriin kestää hetken, koska latauksen yhteydessä aineistoon tehdään latauspalvelussa tarkistuksia. Tiedoston latautumisen tilaa voi seurata latauspalvelussa. 

Kun tiedosto on ladattu tulorekisteriin, kestää joitakin minuutteja ennen kuin tiedosto näkyy Lähetetyt aineistot -sivulla.

Voit lähettää samalla lähetyskerralla usean eri suorituksen maksajan tietoja. Voit myös valita lähetettäväksi useita erityyppisiä tiedostoja. Yksi tiedosto voi kuitenkin sisältää vain yhden yrityksen yhden maksukerran tietoja. Lisäksi tiedostossa olevien tietojen on oltava samaa tyyppiä ja vain yhdentyyppisiä tietoja, eli esimerkiksi palkkatietoilmoituksia. Tiedostossa voi kuitenkin olla usean tulonsaajan ilmoituksia.

Voit lähettää latauspalvelussa palkkatietoilmoituksia, työnantajan erillisilmoituksia ja etuustietoilmoituksia. Voit myös tilata raportteja tai aineistoja aineistotilauksella. 

Voit ladata lisää tiedostoja, vaikka edellisten aineistojen käsittely olisikin vielä kesken.

Voit lisätä tiedostoja ja poistaa yksittäisiä tiedostoja ennen lähettämistä tai tyhjentää koko valittujen tiedostojen listan.  Tiedostot lähetetään tulorekisteriin vasta sitten, kun valitset Lähetä tiedostot. Jos et lähetä tiedostoja tulorekisteriin, ne poistetaan pysyvästi 7 päivän kuluttua. Tiedostojen lataus ei keskeydy, vaikka siirtyisit pois latauspalvelusta tai suljet selaimen.

Aineiston tila päivittyy käsittelyn yhteydessä. Jos aineistossa ei havaittu virheitä, aineiston tila on Tallennettu tulorekisteriin. Jos aineiston sisällössä on virheitä, aineiston tila on joko Hylätty tai Osittain hylätty.

Latauspalvelussa näkyy aineiston vastaanottohetki ja linkki aineistotilauksen käsittelypalautteeseen. Aineistot poistuvat listalta kolmen kuukauden kuluttua niiden vastaanottamisesta.

Virhetilanteet

Jos yrität lähettää latauspalvelussa virheellistä tiedostoa, saat virheilmoituksen seuraavista tilanteista.

Osassa virhetilanteista näytetään vain virhekoodi. Voit tarkistaa koodin mukaisen selitteen Dokumentaatio-sivujen virhekoodistosta.

Virheellinen tiedostomuoto: Jos tiedoston pääte on muu kuin XML tai tiedostomuoto on muuten virheellinen, saat ilmoituksen Virheellinen tiedosto. Lähetä tiedostot -painike ei ole käytettävissä, etkä voi siis lähettää tiedostoa.

XML-tiedosto ei läpäise skeemavalidointia: Jos XML-tiedoston sisältö ei vastaa tulorekisterin skeemaa, saat ilmoituksen: Tiedoston luku epäonnistui. Tämän lisäksi voit ladata tekstimuotoisen virheilmoituksen Lataa tekninen virheilmoitus -linkistä. Virheilmoituksessa kuvataan skeemavalidoinnin virheet. Lähetä tiedostot -painike ei ole käytettävissä, etkä voi siis ladata tietoja tulorekisteriin.

Ei oikeutta lähettää aineistoa: Jos sinulla ei ole oikeuksia lähettää aineistoa, saat ilmoituksen valtuutusvirheestä. Lähetä tiedostot -painike ei ole käytettävissä, etkä voi siis ladata tietoja tulorekisteriin.

Lähetetty tiedosto sisältää virheitä: Jos lähetät aineiston Lähetä tiedostot -painikkeella, ja aineiston sisällössä on virheitä, näet aineiston virheet Lataa käsittelypalaute -linkistä. Käsittelypalaute vastaa tulorekisterin käsittelypalautteen skeemaa, ja siinä näytetään tulorekisterin palauttamat virhekoodit kuvauksineen.

Useita tiedostoja, joista osa virheellisiä: Jos lähetettävistä tiedostoista osa on virheellisiä ja osa virheettömiä, virheettömät tiedostot voidaan lähettää tulorekisteriin. Tällöin Lähetä tiedostot -painike on käytettävissä, mutta vain virheettömät tiedostot lähetetään tulorekisteriin. Virheelliset tiedostot jäävät edelleen listalle.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.6.2022